Nyheder

Afsluttede kommunepuljeprojekter

Her finder du en oversigt over afsluttede projekter, der har modtaget støtte fra kommunepuljen.

Kortlægning af kommunale affaldsordninger

Få overblik over eksisterende ordninger for indsamling af organisk affald, papir, pap, glas, plast og metal.

Affaldsnetværk i Danmark

Her finder du faglige netværk, du kan bruge til videndeling, inspiration og faglig sparring.

Fælles symboler for fraktionerne

KL og Dansk Affaldsforening udvikler et sæt fælles piktogrammer, der kan give mere ensartet information til borgerne på tværs af kommuner i Danmark.

Dyk ned i kommunepuljens 67 projekter

Kataloget over projekter støttet i 2014-2015 med kort rids af indhold, tema og emneord, der gør det nemt at finde relevante projekter.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Genanvend.mst.dk