Disse projekter får støtte af kommunepuljen

Offentliggjort 16-12-2015

Se de mange spændende projekter, som søsættes i 2016 med støtte fra kommunepuljens tredje runde.

undefined

Der mangler ikke engagement og gode ideer blandt danske kommuner, forsyninger og affaldsselskaber, når de søger nye veje til at øge genanvendelsen af danskernes husholdningsaffald. Det afspejlede sig tydeligt i antallet af ansøgninger om støtte til nyskabende projekter, som Miljøstyrelsen modtog i november, hvor tredje runde af kommunepuljen havde frist. Hele 46 ansøgninger kom ind.

Ressourceteamet har været travlt optaget af at gennemgå de mange projekter og prioritere, hvilke projekter der skal støttes af puljen. Det arbejde er nu færdigt.

14 mio. kroner til mere genanvendelse

I alt støttes 19 projekter med knap 14 mio. kroner.

Hvert enkelt projekt vurderes ud fra dets potentiale til at øge indsamlingen og genanvendelsen af husholdningernes affald, og i denne runde blev vi positivt overraskede over antallet af nyskabende og gode projekter. Så det har været en fornøjelse at give en masse projekter tilsagn om støtte, selv om vi naturligvis gerne ville kunne støtte endnu flere," fortæller Alan Sørensen, projektleder af ressourceteamet i Miljøstyrelsen.

Formålet med puljen er at støtte kommunalt forankrede projekter, som skaber ny viden og/eller erfaringer og dermed er med til at understøtte ressourceplanens mål om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022.