Det fælles piktogramsystem er lanceret

Offentliggjort 25-01-2017

Geografiske forskelle i fraktioner og piktogrammer kan være en barriere for, at sortering af affald bliver en del af borgerne adfærd uanset, hvor de befinder sig. Miljøstyrelsen har derfor støttet udviklingen af et fælles, frivilligt piktogramsystem, der kan bruges over hele landet.

Med støtte fra Miljøstyrelsen har KL og Dansk Affaldsforening udviklet 17 piktogrammer beregnet til henteordninger. Det fælles system tager afsæt i eksisterende mærkningssystemer rundt omkring i Danmark, hvor de mest egnede elementer og den bedste kombination af dem blev udvalgt og justeret til et grafisk sammenhængende system.

Det er frivilligt at bruge det fælles system f.eks. ved udrulning af nye ordninger eller ved udskiftning af materiel.

Udviklingen har inddraget borgere såvel som affaldsprofessionelle, der har bidraget med viden, meninger og gode råd. De affaldsprofessionelles indspark har været brugt til at skabe et solidt system, som kan favne forskellene i kommunernes affaldsordninger og de forskellige afgrænsninger af fraktioner – og dermed de mange forskellige sammenhænge, piktogrammerne skal kunne bruges i. Borgernes input er brugt som indikation af, om løsningen umiddelbart gav mening for dem.

KL og Dansk Affaldsforening er i gang med at undersøge mulighederne for at udvikle yderligere piktogrammer til fraktioner på genbrugspladserne, så kommunikationen kan blive ensartet i såvel indkørslen som containerne på genbrugspladsen – og på tværs af hjemmesider og affaldsguider.

Nyheder på Genanvend.mst.dk