Bæredygtig behandling af organisk dagrenovation på Sjælland - Teknologianalyse (2014)

Offentliggjort 26-08-2015

Kommunernes håndtering af den organiske del af dagrenovationen er en væsentlig forudsætning for opfyldelsen af et ressourceeffektivt EU. En række kommuner har endnu ikke har truffet valg for håndtering af den organiske dagrenovation, og har derfor brug for et beslutningsgrundlag, der kan sikre bæredygtige løsninger på længere sigt. En gruppe kommuner vil gennem inddragelse af eksperter, Camps og studiegrupper opsamle og formidle viden om løsninger for det organiske affald, der kan udnytte indholdet af energi og sikre genanvendelse af næringsstoffer. Ved udløbet af 2015 har projektet styrket videnopbygning i kommunerne og sikret, at der ligger et stærkt grundlag for kommunalbestyrelsernes strategivalg.

Ansøger: Roskilde Kommune
Tilskud: 663.310 kr.
Kontaktperson: Jacob Fallov