Det Grønne Spor - en genvej til bedre ressourceudnyttelse på genbrugspladser (2015 E)

Offentliggjort 16-12-2015

Formål:

At skabe bedre udsortering af genanvendelige fraktioner på genbrugspladser ved at afprøve en kombination af fysiske forandringer og ændrede kommunikationsformer med en mere direkte dialog med borgere.

Baggrund:

Stikprøver viser, at containerne med brændbart og til deponi modtager fraktioner, der kunne være genanvendt, hvis de var sorteret fra. Der sker normalt ikke en systematisk eftersortering efter at borgerne har valgt, hvilke containere, affaldet kommes i. Der er mulighed for forbedringer, hvis borgerne overvejer deres containervalg bedre - eksempelvis ved at langt flere går I dialog med en pladsmand.

Aktiviteter:

Etablering af en fysisk sluse - kaldet Det Grønne Spor - og fuldtidsbemanding (AVV). Uddannelse af medarbejdere og kommunikation til borgerne. Evaluering af kommunikation og borgernes opfattelse. Måling og evaluering af de ressourcemæssige effekter. Formidling til andre aktører.

Forventede effekter:

At mængden af brændbart reduceres med mindst 15 %.

Nyskabende aktiviteter:

Der er meget begrænsede erfaringer med sluser på de mange danske genbrugspladser. Affaldsselskaber og kommuner med genbrugspladsdrift vil på baggrund af projektets resultater kunne tage stilling til, og i givet fald hvordan, der skal etableres nye permanente Grønne Spor.

Ansøgning:

Ansøgere: Affaldsselskabet Vendsyssel Vest (AVV) og Hjørring Kommune
Hovedansøger: Affaldsselskabet Vendsyssel Vest (AVV)
Kontaktperson: Torben Nørgaard
Tilskud: 750.000