En model for den borgertilpassede genbrugsplads (2015 E)

Offentliggjort 16-12-2015

Formål:

At udvikle en generisk model for lokale genbrugspladser der er designet efter borgernes behov og nudging-principper, der får dem til at sortere mere og bedre samt at motivere borgere i lokalområderne til mere og bedre sortering på genbrugsstationerne og øge forståelsen af hvad det betyder, og hvad det afhjælper, så der kan udvindes flere ressourcer fra genbrugspladserne.

Baggrund:

Der er national et stort uudnyttet potentiale i øget udsortering af ressourcerne på genbrugsstationerne og i husholdningsaffaldet.

Aktiviteter:

Udvikling af model for design af lokale mindre genbrugspladser i mindre byer. Test af modellen i 3 eller flere byer. Evaluering af modellen, så den kan skaleres op og bruges nationalt.

Forventede effekter:

Flere ressourcer udvindes på de små genbrugspladser og borgernes kendskab til forskellige fraktioner og sortering øges.

Nyskabende perspektiver:

Borgerne bliver inddraget i hele processen omkring designet og indretningen af genbrugspladserne. Erfaringerne og ideerne fra involveringsprocesserne samles i et idekatalog som andre kan bliver inspireret af.

Ansøgning:

Ansøger: Billund Kommune
Kontaktperson: Nils Nordholm
Tilskud: 857.500 kr.