Lokal genanvendelse af genbrugspladsaffald i en cirkulær økonomi (2015 E)

Offentliggjort 16-12-2015

Formål:

At øge genanvendelsen af pap, papir, plast, glas, metal og træ fra genbrugspladserne gennem sikring af en lokal forankring af den cirkulære økonomi.

Baggrund:

Der indsamles i AffaldPlus-kommunerne årligt godt 170.000 ton storskrald m.v. fra 21 genbrugspladser og 5 haveaffaldspladser samt storskraldsordninger og det overvejes sjældent eller aldrig, hvorvidt de materialer, der indsamles på genbrugspladserne, kunne anvendes lokalt.

Aktiviteter:

Kortlægning af dels materialestrømme fra AffaldPlus’ 21 genbrugspladser og deres videre skæbne, dels materialebehov hos det lokale erhvervsliv. Kortlægning af relevante state-of-the-art teknologier, værdikæder og innovative koncepter, der kan bidrage til at erhvervslivet får del i værditilvæksten. Anbefalinger til nedbrydning af barriererne for den lokale genanvendelse og optimal udnyttelse af mulighederne.

Forventede effekter:

Et øget markedstræk på – og dermed øget afsætning af – de genanvendelige og genbrugelige dele af produkterne og affaldet. Dette og de lokalt tilpassede sorteringskriterier forventes at tilskynde borgerne til i endnu større grad at udsortere de tørre fraktioner fra småt og stort brændbart.

Nyskabende aktiviteter:

Projektet vil som noget nyt involvere det lokale erhvervsliv i at sikre det nødvendige markedstræk på genanvendelige materialer og tilskynde erhvervslivet til at indgå i og drage fordele af den cirkulære økonomi.

Ansøgning:

Ansøgere: AffaldPlus, Faxe Kommune, Næstved Kommune, Ringsted Kommune, Slagelse Kommune, Sorø Kommune og Vordingborg Kommune
Hovedansøger: AffaldPlus
Kontaktperson: Henrik Wejdling
Tilskud: 970.561 kr.