Affaldsfotobank – til fotodeling mellem danske kommuner og forsyninger (2016)

Offentliggjort 20-12-2016

Formål:

At udvikle en fotobank med affaldsfotos i flere forskellige kategorier, herunder fraktionsfotos såvel som situationsfotos, som vil kunne benyttes af alle landets affaldsmedarbejdere i deres kommunikation med kunder/borgere.

Baggrund:

Fotos kan ofte bedre end ord forklare borgerne, hvordan man skal sortere, stille sin beholder, placere sit storskrald, benytte sig af en bestemt type pose osv. på tværs af geografi, etnicitet og boligform. De fotos, som nogle kommuner får taget, må af rettighedsmæssige årsager sjældent deles med andre kommuner eller bruges til andre formål end det oprindelige.

Aktiviteter:

Indsamling af input til motiver fra alle kommuner og forsyninger samt definition af kategorier, situationer og motiver. Fotooptagelser og billedbehandling. Etablering af onlinefotobank med ca. 150-200 fotos.

Forventede effekter:

Projektet vil bidrage med fotomateriale, som kan forbedre kommunernes og forsyningernes kommunikations- og infomateriale betydeligt.

Nyskabende perspektiver:

Der eksisterer ikke en fotobank med fotos, som alle landets 98 kommuner kan benytte sig af.

Ansøgning:

Ansøgere: Tårnby Kommune, Langeland Forsyning A/S og Aalborg Renovation
Hovedansøger: Tårnby Kommune
Kontaktperson: Anders Aagaard Gideon
Tilskud: 666.352,80 kr.