Affaldspædagogik mellem daginstitution, skole og hjem (2016)

Offentliggjort 20-12-2016

Formål:

At undersøge effekter på længere sigt af affaldspædagogiske aktiviteter i skoler og daginstitutioner samt affaldspraksisser i forskellige familier med fokus på børn og deres familiers læring om affald samt udvikle og afprøve undervisningsmateriale.

Baggrund:

Landets kommuner og affaldsselskaber bruger mange millioner kroner på undervisning og læringsaktiviteter for skoler og daginstitutioner, som vi ikke kender effekten af og som sjældent er koblet til børnenes hverdagspraksis omkring affaldet.

Aktiviteter:

Indsamling af viden og formidling af forskningens observationer gennem ERFA-møder og nyhedsbreve. Udvikling af forskningsbaseret undervisning og læringsaktiviteter, der bygger bro mellem affaldspraksis i skole/daginstitution og hjem.

Forventede effekter:

Projektet forventes at bidrage til en bedre kvalitet i husholdningernes kildesortering og en øget udsortering til genanvendelse af husholdningsaffaldet gennem børn og forældres øgede opmærksomhed, engagement og forandringsparathed i forhold til affaldshåndtering som følge af deres øgede indsigt og konkrete erfaringer.

Nyskabende perspektiver:

Det nyskabende ved projektet er, at det fokuserer meget direkte på forholdet mellem læring i skoler og daginstitutioner og familiernes affaldspraksis. Projektet tilvejebringer ny viden om langtidseffekter af affaldspædagogiske aktiviteter og om, hvordan pædagoger og lærere kan inddrage børnenes affaldserfaringer fra hjemmet i aktiviteterne.

Ansøgning:

Ansøgere: Københavns Kommune, Professionshøjskolen UCC og Aarhus Universitet (DPU)
Hovedansøger: Københavns Kommune
Kontaktperson: Flemming Sjølin Bauer
Tilskud: 1.127.911,20 kr.