Demonstration af genanvendelse af træ og plast fra husholdninger (2016)

Offentliggjort 20-12-2016

Formål:

At demonstrere at det er muligt at opdyrke markedet for genanvendelse af affaldstræ og plast fra husholdninger gennem 4 konkrete cases.

Baggrund:

Værdikæderne for træ og plast er afdækket i et forprojekt, der viste, at den nuværende afsætning af rent træ er stærkt udfordret, og at træ fra genbrugsstationer hober sig op på oplagspladser/depoter. Projektet viste desuden, at der er udfordringer med at afsætte plast, der ikke er udsorteret på avancerede sorteringsanlæg.

Aktiviteter:

Igangsætning af 4 demonstrationscases – to på plast og to på træ. Videreudvikling og afprøvning af fødselshjælpermetode – kontakt til 40 virksomheder, workshops og/eller besøg og dialog på relevante affaldsterminaler.

Forventede effekter:

Projektet forventes at skabe nye afsætningskanaler til rent træ fra husholdninger og derved bidrage til at øge interessen for genanvendelse af træ. For plast er forventningen, at det er muligt at øge genanvendelsen af fraktionen mixed plast.

Nyskabende perspektiver:

I udviklingen af business cases inden for genbrugstræ anvender casevirksomhederne banebrydende teknologier, der hidtil kun er demonstreret i begrænset omfang. Desuden er det nyskabende at afprøve samarbejdet mellem kommunernes indkøbsafdelinger og afdelingerne for vedligehold af kommunale arealer i forhold til at erstatte indkøb af nye produkter med produkter af husholdningsgenbrugsplast.

Ansøgning:

Ansøgere: Randers Kommune, Renodjurs, Vestforbrænding, Ikast-Brande Kommune og Silkeborg Kommune
Hovedansøgere: Randers Kommune
Kontaktperson: Tenna Storgaard Zangenberg
Tilskud: 781.100 kr.