Evaluering af effekten af tiltag rettet mod bedre sortering på genbrugspladser (2016)

Offentliggjort 20-12-2016

Formål:

At lave sammenlignelige og dokumenterede effektvurderinger af tiltag afprøvet på genbrugsstationer og at bruge statistisk analyse til at sætte tal på effekten.

Baggrund:

Der har i en årrække på landets genbrugspladser været etableret mange tiltag, der har til formål at øge mængden og kvaliteten af udsorterede genanvendelige fokusmaterialer. Det har imidlertid vist sig problematisk at måle effekten af disse tiltag, da de fleste målinger kun viser et øjebliksbillede af tiltagenes effekt. For nogle tiltag gælder det, at effekten ikke er blevet målt.

Aktiviteter:

Indsamling af data fra 4 genbrugspladser + genbrugspladser involveret i 9 kommunepuljeprojekter. Kortlægning af tiltag gennemført via kommunepuljeprojekter, udarbejdelse af statistisk dataanalyse (compositional data analysis technique), interview af personer tilknyttet de berørte genbrugspladser. Analyse af småt brændbart fra 4 genbrugspladser.

Forventede effekter:

Det forventes, at den viden, projektet genererer, vil gavne andre kommuners planlægning af genbrugspladser med fokus på bedre udsortering af de genanvendelige materialer fra småt brændbart. De tiltag, der har den bedste effekt ift. indsamlingen af de fokusmaterialerne glas, pap, papir, plast, metal og træ, fremhæves, så kommunerne kan bruge denne viden til at implementere de rette tiltag.

Nyskabende perspektiver:

Det er nyskabende at vurdere effekten af tiltag via statistisk analyse. Ved at generere ny viden om tiltagenes effekt er det muligt at vurdere, hvilke tiltag der med fordel kan implementeres, og hvilke tiltag der ikke har den store effekt ift. bedre sortering af de genanvendelige materialer.

Ansøgning:

Ansøgere: KARA/NOVEREN, DTU Miljø, Hvidovre Kommune, Amager Ressource Center (ARC), Silkeborg Genbrug og Affald A/S og Nomi4s i/s
Hovedansøger: KARA/NOVEREN
Kontaktperson: Finn Kjær
Tilskud: 537.365 kr.