Sorteringsbillen – rullende udstilling & krea-værksted (2016)

Offentliggjort 20-12-2016

Formål:

At påvirke borgernes viden og adfærd i forbindelse med indførelse af kildesortering ved husstanden ved at etablere den rullende informationstjeneste, Sorteringsbillen.

Baggrund:

I forbindelse med et pilotprojekt om affaldssortering i Vrå oplevede kommunen en stigning i mængderne af indsamlet genanvendeligt materiale fra 17 % til 53 %. Når kildesorteringen udrulles til hele Hjørring Kommune, forventes en lignende forøgelse. For at opnå succes med kildesortering er det imidlertid afgørende, at der sættes fokus på kommunikation og borgerinddragelse.

Aktiviteter:

Udvikling af pædagogisk koncept, ombygning og indretning af autocamperen. Udvikling og indretning af krea-værksted, der kan bruges til gør-det-selv aktiviteter med affald fra fokusfraktionerne, dvs. pap, papir, glas, metal, plast og træ. Test af Sorteringsbillen og formidling til kolleger i affaldsbranchen.

Forventede effekter:

Der forventes en stigning fra de nuværende 30 % til 55 % i de indsamlede mængder af genanvendeligt husholdningsaffald i Hjørring Kommune i forbindelse med indføring af kildesortering ved husstanden. Sorteringsbillen er et ud af flere kommunikationstiltag, der iværksættes for at nå dette mål.

Nyskabende perspektiver:

Det forventes, at Sorteringsbillen vil bibringe ny viden om den pædagogiske tilgang til formidling af kildesortering til børn og afføde koncepter for forskellige aktiviteter på feltet. Ligeledes forventes det, at krea-værkstedet vil afdække nye måder at igangsætte gør-det-selv aktiviteter, der peger på affald som en ressource og forankrer denne bevidsthed hos børnene på en legende og kreativ måde.

Ansøgning:

Hovedansøger: Affaldsselskabet AVV I/S
Ansøgere: Affaldsselskabet AVV I/S og Hjørring Kommune
Kontaktperson: Lene Høg
Tilskud: 512.360 kr.