Gå til artikler

Artikler

Interview, cases og andre artikler om genanvendelse af husholdningsaffald.

Gå til projekter

Projekter

Projekter om genanvendelse gennemført i regi af Miljøstyrelsen, KL, MUDP og kommunerne.

Gå til materialer

Materialer

Rapporter, sorteringsvejledninger, kampagnegrafik og andre materialer om genanvendelse.

Gå til temaer

Temaer

Artikler og viden om forskellige temaer inden for genanvendelse af husholdningernes affald.

Gå til kommunale ordninger

Kommunale affaldsordninger

Få overblik over eksisterende ordninger for indsamling af organisk affald, papir, pap, glas, plast og metal.

Gå til afsluttede kommunepuljeprojekter

Afsluttede kommunepuljeprojekter

Her finder du en oversigt over afsluttede projekter, der har modtaget støtte fra kommunepuljen.

Gå til katalog over kommunepuljeprojekter

Katalog over kommunepuljens projekter

Få både overblik over alle 80 projekter og indblik i hvert projekts formål og tilgang.

Gå til fælles symboler for fraktionerne

Fælles symboler for fraktionerne

Det fælles piktogramsystem giver mulighed for at ensarte informationen til borgerne på tværs af kommuner.