Affaldsordninger i etageejendomme

Fejl og nedsat hastighed på Danmarkskortet

Det kan i øjeblikket tage op til 30-50 sekunder at indlæse Danmarkskortet. Vi beklager ventetiden. Se evt. datasættet (Excel). - 15. december 2016

Søg efter ordninger for etageejendomme

Søg efter specifikke ordninger (og kombinationer af ordninger) med dette kort over kommuners eksisterende indsamling af husholdningsaffald i etageejendomme og rækkehuse med fælles affaldsløsninger. 

Sådan virker kortet

Kun kommuner med alle valgte ordninger vises. Vælg flere ordninger på én gang for at se specifikke kombinationer.

Organisk affald
Papir
Pap
Glas
Metal
Plast
Restaffald
Storskrald
Farligt affald

Om kortet: Oplysningerne i danmarkskortet er vejledende. Formålet med danmarkskortet er at give fagmedarbejdere i kommuner, forsyninger og affaldsselskaber et overblik over, hvordan udvalgte affaldsfraktioner indsamles i landets kommuner. Danmarkskortet formidler et overordnet billede af indsamlingen i kommunerne og udelader derfor en række detaljer om indsamlingen. Dette er nødvendigt for at kunne vise oplysningerne i form af et kort. Data i danmarkskortet er baseret på en kortlægning udført for Miljøstyrelsen af Affaldskontoret ApS i februar og marts 2016. Da udviklingen inden for indsamling og genanvendelse af affald i Danmark går hurtigt, er kortet ikke nødvendigvis et retvisende billede af situationen i dag. Oplysningerne i kortet må kun reproduceres med kildeangivelse og tydelig gengivelse af hele denne tekst.