Alle ordninger i etageejendomme

Fejl og nedsat hastighed på Danmarkskortet

Det kan i øjeblikket tage op til 30-50 sekunder at indlæse Danmarkskortet. Vi beklager ventetiden. Se evt. datasættet (Excel). - 15. december 2016

Oversigt over kommunernes affaldsordninger i etageejendomme

Kortet viser en oversigt over kommunens eksisterende ordninger for indsamling af husholdningsaffald i etageejendomme og rækkehuse med fælles affaldsløsninger.

Sådan virker kortet

Klik på en kommune for at se alle ordninger. Oplysningerne i kortet er vejledende.

Om kortet: Oplysningerne i danmarkskortet er vejledende. Formålet med danmarkskortet er at give fagmedarbejdere i kommuner, forsyninger og affaldsselskaber et overblik over, hvordan udvalgte affaldsfraktioner indsamles i landets kommuner. Danmarkskortet formidler et overordnet billede af indsamlingen i kommunerne og udelader derfor en række detaljer om indsamlingen. Dette er nødvendigt for at kunne vise oplysningerne i form af et kort. Data i danmarkskortet er baseret på en kortlægning udført for Miljøstyrelsen af Affaldskontoret ApS i februar og marts 2016. Da udviklingen inden for indsamling og genanvendelse af affald i Danmark går hurtigt, er kortet ikke nødvendigvis et retvisende billede af situationen i dag. Oplysningerne i kortet må kun reproduceres med kildeangivelse og tydelig gengivelse af hele denne tekst.