Linksamling

Send gode links til os.

Her finder du en samling af links til hjemmesider, som kan give indsigt og inspiration til arbejdet med genanvendelse af husholdningsaffald.

Links til Miljøstyrelsens hjemmeside

Miljøstyrelsens side om affaldshåndtering

Indgang til information om Miljøstyrelsens strategi og aktiviteter i forhold til affaldshåndtering.

Link: http://mst.dk/affald-jord/affald/affaldshaandtering-strategi-aktiviteter/


Ressourcestrategien – “Danmark uden affald" -

Ressourcestrategi 2013 udgør sammen med ressourceplan 2013-2018 Miljøstyrelsens styringsgrundlag for affaldshåndteringen i Danmark.


Ressourceplanen – "Danmark uden affald"

Ressourceplan 2013-2018 udgør sammen med ressourcestrategi 2013 Miljøstyrelsens styringsgrundlag for affaldshåndteringen i Danmark.

Link: http://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2014/maj/danmark-uden-affald/


Baggrundsrapporter til "Danmark uden affald"

Baggrundrapporter som ligger til grund for ressourcestrategi og ressourceplan.

Link: http://mst.dk/affald-jord/affald/affaldshaandtering-strategi-aktiviteter/baggrundsrapporter/


Miljøstyrelsens side om affaldsforebyggelse

Indgang til information om Miljøstyrelsens strategi for affaldsforebyggelse ‒ "Danmark uden affald II" ‒ og aktiviteter i forhold til affaldsforebyggelse.

Link: http://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsforebyggelse-strategi-aktiviteter/


Baggrundsrapporter til strategi for affaldsforebyggelse ‒ "Danmark uden affald II"

Baggrundrapporter som ligger til grund for ressourcestrategi og ressourceplan.

Link: http://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsforebyggelse-strategi-aktiviteter/baggrundsrapporter/


Juridiske rammer for automatiske sorteringsanlæg

Rapporten beskriver dansk lovgivning og relevant EU- ret for etablering og drift af affaldssorterings-anlæg.

Link: http://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2014/mar/juridiske-rammer-for-sorteringsanlaeg/


Teknologier og danske udviklings- og produktionskompetencer inden for automatisk affaldssortering

Rapporten beskriver teknologiske løsninger til automatisk sortering af affaldsfraktionerne plast, metal, papir, pap og glas.

Link: http://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2014/mar/automatisk-affaldssortering-teknologier-og-danske-udviklings-og-produktionskompetencer/

 


Affaldsregistret

I Miljøstyrelsens affaldsregister finder du virksomheder, der kan håndtere eller transportere affald.

Link: https://www.affaldsregister.mst.dk/


National database for affaldsregulativer - NSTAR

NSTAR, Nationale STandard Affalds Regulativer, er en national regulativdatabase, som indeholder alle de kommunale affaldsregulativer, dvs. de kommunale regler for affaldshåndtering. Hver kommune skal have ét regulativ for husholdningsaffald og ét regulativ for erhvervsaffald.

Link: https://nstar.ens.dk/

 

Links til eksterne hjemmesider

KL's fagområde for affald og ressourcer

KL er en medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark, som varetager de danske kommuners fælles interesser, bl.a. i forhold til affaldsområdet.

Link: www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Teknik-og-miljo/Affald-og-jord/


Dansk Affaldsforening

Dansk Affaldsforening er en politisk styret interesseorganisation bestående af kommunale affaldsenheder.

Link: www.danskaffaldsforening.dk


DAKOFA

Dansk Kompetencecenter for Affald (DAKOFA) er en selvejende medlemsorganisation, som opsamler såvel national som international viden og erfaringer og afholder seminarer, konferencer, netværksmøder og workshops om affald og ressourcer.

Link: www.dakofa.dk


Vismandsrapport fra Det Økonomiske Råd

Vismandsrapporten "Økonomi og Miljø 2014" fra Det Økonomiske Råd behandler bl.a. emnet ressourcestrategi.

Link: http://www.dors.dk/sw11148.asp


Affald for børn og unge ‒ affald.dk

Hjemmesiden www.affald.dk er et samarbejde mellem en række affaldsselskaber og kommuner og kan frit anvendes til undervisningsbrug.

Link: www.affald.dk


Plastic ZERO

Plastic ZERO er et europæisk projekt med flere danske deltagere. Projektet handler bl.a. om at nedbringe mængden af plast i affaldsstrømme og muliggøre en kulstofneutral energiproduktion fra affald, fx med teknologi til sortering og genanvendelse af plastaffald. Siden er på engelsk.

Link: www.plastic-zero.com


Dinsortering.dk

Dinsortering.dk viser affaldssorteringsløsninger fra husstande i Danmark. Der er over 600 billeder af affaldssorteringer. Hjemmesiden varetages af Vestforbrænding.

Link: www.dinsortering.dk