Affaldets skjulte skatte

Offentliggjort 26-08-2015
Undervisning

Undervisningsmaterialerne bestående af rapporter, artikler og film. 9 opgaver om hvordan man håndterer genanvendelige materialer.

I 2014 fik Sønderborg Kommune, Sønderborg Forsyning og uddannelsesnetværket House of Science støtte fra Miljøstyrelsen til at udvikle et undervisningsmateriale om affald til ungdomsuddannelserne.

Visionen var at gøre de unge mennesker på ungdomsuddannelserne mere bevidste om deres produktion af affald og betydningen heraf, så de bliver motiveret til at sortere deres genanvendelige affald fra, handle mere bevidst ind og bortskaffe miljøfarligt affald korrekt.

Hensigten med undervisningsmaterialet har fra starten været at gøre op med udsagnet om, at affald er kedeligt. Derfor er der i arbejdsgrupperne blevet arbejdet grundigt med at vende og dreje affaldsemnerne, for at finde de mest interessante vinkler og de mest opsigtsvækkende udfordringer og historier. Disse er blevet til tankevækkende opgaver og eksperimenter.

Undervisningsmaterialet er udviklet i samarbejde med en række lærere og elever for at sikre, at opgaverne tilbyder begge parter et let tilgængeligt, interessant og lærerigt indhold. Derfor er der i workshops og arbejdsgrupper arbejdet grundigt med de behov og ønsker, der ofte opstår i et klasselokale. For at sikre det faglige indhold har der igennem hele processen også deltaget affaldskonsulenter, affaldsøkonomer og kommunikationsrådgivere.

Find materialet her: www.findskjulteskatte.dk

Dine links kan inspirere og hjælpe andre. Obfuscated Email dine links til os, eller ring på 72 54 42 65 og hør nærmere.