Affaldsplanværktøj til beregning af genanvendelsesprocent

Offentliggjort 26-08-2015
Værktøj

Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlings-effektiviteter.

Ideen med dette værktøj er, at brugeren ved få indtastninger af affaldsmængder og befolkningsdata dels kan beregne den aktuelle genanvendelsesprocent, dels kan få en hurtig og oversigtlig vurdering af konsekvenserne ved bestemte indsamlingsordninger for fokusmaterialerne papir, pap, plast, glas, metal, træ og organisk mad- og køkkenaffald fra husholdninger. Værktøjet kan med fordel bruges til vurdering af forskellige scenarier, men det skal pointeres, at det alene er en oversigtlig vurdering baseret på forenklede forudsætninger, der ikke kan forventes at tage højde for alle detaljer i relation til konkrete ordninger.

Værktøjet er et enkelt regneark, som er forudfyldt med landsgennemsnitlige data fra relevante undersøgelser, herunder især Miljøprojekt nr. 1458: Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal, og organisk affald fra dagrenovation.

Hvor man i kommunen har kendskab til mere korrekte lokale data, kan man erstatte dem i regnearket. Regnearket er helt åbnet for ændringer i både forudsætninger og beregningsmodeller. Det er op til brugerne selv at beslutte eventuelle ændringer, som brugerne dermed naturligvis også har ansvaret for.

Værktøjet omfatter en beregning af genanvendelsesprocenten, som den er beskrevet i Ressourceplanens bilag 5 samt en vurdering af de mængdemæssige konsekvenser ved alternative indsamlingssystemer (scenarier) baseret på materialepotentialer og indsamlingseffektiviteter. Desuden opgøres for hver enkelt fraktion, hvor meget der indsamles af potentialet.

Beregninger foretaget med indeværende model, og med kommunespecifikke data som ikke er trukket af ADS, kan ikke stå i stedet for Miljøstyrelsens egne beregninger af de enkelte kommuneres genanvendelsesprocent, men udelukkende fungere som rettesnor for kommunens arbejde.

Dine materialer kan inspirere og hjælpe andre. Obfuscated Email materialet til os, eller ring på 72 54 42 65 og hør nærmere.