Befolkningsrundspørge om sortering af affald

Offentliggjort 26-08-2015
Analyse

Repræsentativ rundspørge om sortering af affald blandt borgerne i forbindelse med kampagnen "Kend dit affald".

Svarene kan give anledning til at overveje forskellige trends i befolkningens holdninger, viden og adfærd i forhold til genanvendelse af husholdningsaffald. Tallene viser eksempelvis:

Kvinder er mere positive over for at skulle sortere mere affald end mænd

  • Markant flere kvinder (47 %) end mænd (31 %) synes, at ideen om at skulle sortere mere affald er en ”meget god ide”.

De yngre synes, at det er mere besværligt at sortere end de ældre

  • Markant flere ældre mellem 60-75 år (18 %) synes, at det er ”meget nemt” at sortere husholdningsaffald. Blandt se unge 20-29-årige synes kun 4 % ,at det er nemt, hvorimod hele 12 % synes, at det er ”meget besværligt”. Kun 3 % af de +60-årige synes, at det er ”meget besværligt”.

Mange har hørt om sammenblanding af sorteret affald

  • 80 % af borgerne har hørt historierne om affald, som er blevet sorteret og efterfølgende blandet sammen igen og kørt på forbrændingen. Næsten 2/3 (63 %) er nervøs for, om det samme kunne ske med det affald, som de selv sorterer.

Dine materialer kan inspirere og hjælpe andre. Obfuscated Email materialet til os, eller ring på 72 54 42 65 og hør nærmere.