Forbedringer i eksisterende indsamlings- og genanvendelsessystemer i Norden

Offentliggjort 26-08-2015
Rapport Analyse Overblik

Beskrivelse af den eksisterende situation for indsamling og genanvendelse af plast i de nordiske lande.

Den første rapport fra projektet “Forbedringer i eksisterende indsamlings- og genanvendelsessystemer for plastaffald fra husholdninger og kommunalt affald” har fokus på at beskrive den eksisterende situation vedrørende indsamling og genanvendelse af plast i de nordiske lande.

Kategorierne, som dækkes er (både husholdninger og kommunalt affald):

  • Plastikemballage
  • Småt plastik ej emballage
  • Stort plastikaffald

Ligheder og forskelligheder blandt de nordiske lande er præsenteret i rapporten. Resultaterne giver input til udviklingen af forslag til forbedringer.

Rapporten er en del af de nordiske statsministres grøn vækst initiativ “Norden – førende inden for grøn vækst”. Læs mere herom i webmagasinet “Green Growth the Nordic Way”.

Rapporten er forfattet af Anna Fråne, Åsa Stenmarck, Stefán Gíslason og Kari-Anne Lyng i 2014. Rapporten er udarbejdet på engelsk.

Kort omtale af rapporten kan findes her.

Nøgleord: Miljø, grøn vækst, Økonomi, EU

Dine materialer kan inspirere og hjælpe andre. Obfuscated Email materialet til os, eller ring på 72 54 42 65 og hør nærmere.