Fremtidige løsninger for genanvendelse af plast i Norden

Offentliggjort 26-08-2015
Rapport Værktøj

Forslag til, hvordan man kan indsamle og genbruge mere af den plastaffald, som husholdninger og kommuner genererer i Norden.

Fremtidige løsninger for genanvendelse af plast i Norden indeholder forslag til, hvordan man kan indsamle og genbruge mere af den plastaffald som husholdninger og kommuner genererer i Norden.

De forslåede løsninger fokuserer på at levere højere tilgængelighed i forhold til indsamlingssystemer, at fokusere mindre på indpakning og mere på plast, at have fleksible sorterings- og genanvendelsessystemer og at bane vejen for et velfungerende, gennemskueligt marked for genbrugsplast, som optager det indsamlede materiale.

Et mere omfattende nordisk samarbejde hvad angår videndeling og praktisk erfaring synes at være til fordel for plastindsamling og –genanvendelse i Norden.

Rapporten er en del af de nordiske statsministres grøn vækst initiativ “Norden – førende inden for grøn vækst”. Læs mere herom i webmagasinet “Green Growth the Nordic Way”.

Rapporten er forfattet af Anna Fråne, Åsa Stenmarck, Stefán Gíslason, Søren Løkke i 2015. Rapporten er udarbejdet på engelsk.

Kort omtale af rapporten kan findes her

Nøgleord: Klima, natur, bæredygtig udvikling, grøn vækst. 

Dine materialer kan inspirere og hjælpe andre. Obfuscated Email materialet til os, eller ring på 72 54 42 65 og hør nærmere.