Overblik over kommunepuljens 80 projekter

Offentliggjort 17-09-2016
Overblik

Kataloget giver overblik over og indblik i de hidtidige projekter, som er støttet af kommunepuljen. Kataloget er opdateret i 2017, så alle kommunepuljeprojekter er med.

Da Ressourceteamet lancerede kommunepuljen i 2014, blev det startskuddet til et væld af nyskabende projekter over hele landet, som har skabt et massivt løft af viden, erfaringer, kompetencer og nye ideer i Danmark − til gavn for alle, der arbejder for at genanvende endnu mere affald.

Kataloget giver flere forskellige indgang til at finde de projekter, som er relevante for dig:

  • Kategorisering af projekter inden for samme områder
  • For hvert projekt angives også de mere generelle emner, som projektet berører
  • Kort introduktionstekst der afklarer projektets fokus og formål
  • Direkte links til mere information på Genanvend.mst.dk

Fagmedarbejdere i den kommunale affaldssektor kan aktivt bruge kataloget til at opsøge og benytte den nye viden og de nye ideer, som skabes i projekterne. Det har været en forudsætning for at få tilskud fra kommunepuljen, at projektejerne efterfølgende stiller sig til rådighed for erfaringsdeling med andre kommuner, forsyninger og affaldsselskaber. Brug kataloget som en telefonbog til viden, som kan hjælpe dig fremad med dit arbejde.

Kontakt

Marianne Ladekarl Thygesen
AC-tekniker l Jord og Affald
+45 72 54 43 88 l Obfuscated Email

Dine materialer kan inspirere og hjælpe andre. Obfuscated Email materialet til os, eller ring på 72 54 42 65 og hør nærmere.

Dine links kan inspirere og hjælpe andre. Obfuscated Email dine links til os, eller ring på 72 54 42 65 og hør nærmere.