Kundeundersøgelse fra Holbæk Forsyning A/S

Offentliggjort 26-08-2015
Analyse

Kundeundersøgelse for at optimere affaldssorteringssystemet i forhold til kundernes behov og ønsker.

Kundeundersøgelsen er gennemført i forbindelse med projektet ”Genbrugsplast: Fra husholdningsaffald til husholdnings- affaldssorteringssystem”, der udføres i samarbejde med Schoeller-Plast-Enterprise A/S og Aage Vestergaard Larsen.

Projektets tredje arbejdspakke omhandler udvikling af et sorteringssystem af genbrugsplast til køkkenet. Hvis affaldskunden skal ændre adfærd til øget sortering kræver det, at det er nemt at sortere affaldet, hvilket et godt designet sorteringssystem kan medvirke til. Såfremt det skal være muligt at designe et velfungerende sorteringssystem, er det nødvendigt at kende Holbæk Forsyning A/S kunders nuværende sorteringsvaner. Brugerundersøgelsen er foretaget med dette formål, men inddrager svar fra borgere over hele landet.

Dine materialer kan inspirere og hjælpe andre. Obfuscated Email materialet til os, eller ring på 72 54 42 65 og hør nærmere.