Øget efterspørgsel på returplast

Offentliggjort 26-08-2015
Rapport Værktøj Analyse

Rapport fra CLEAN om afsætning af returplast. Indeholder bl.a. anbefalinger til at øge kvaliteten i genanvendelsen af plastaffald fra husholdningerne.

Rapporten beskriver baggrunden for projektet, herunder bl.a. at det øgede fokus på ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi gør, at der må undersøges muligheder for nye indsamlings- og sorteringsmekanismer for at kunne efterleve de nye krav. Ligeledes beskrives de aktiviteter, der er gennemført i forbindelse med projektet, herunder en-til-en møder, seminarer, studieture samt formidlingsindsatser.

Rapporten gennemgår projektets resultater, herunder øget kendskab og samarbejde på tværs i værdikæden. Rapportens fremadrettede anbefalinger inkluderer bl.a. kontinuerlig dialog, etablering af øget centralsorteringskapacitet, samtænkning af indsamlings- og sorteringsordninger, samt indførelse af obligatorisk kvalitetskontrol på nuværende og kommende sorteringsanlæg.

Rapporten er udarbejdet af CLEAN i december 2014.

Dine materialer kan inspirere og hjælpe andre. Obfuscated Email materialet til os, eller ring på 72 54 42 65 og hør nærmere.