Opgørelse af den årlige indsamlede plastmængde pr. husstand i 17 kommuner

Offentliggjort 26-08-2015
Analyse Overblik

Undersøgelse af, hvor meget plast der bliver indsamlet fra husholdninger i 17 kommuner med indsamlingsordning.

Flere og flere kommuner er begyndt at indsamle plast fra husholdninger, og i de senere år er indsamlingen accelereret. De skærpede målsætninger i Ressourceplanen har fået de kommuner, som er i gang, til at forbedre deres indsamlingsordninger, og flere andre kommuner starter i disse år indsamling af plast. Derfor blev det sidste år undersøgt, hvor meget plast der bliver indsamlet fra husholdninger i 17 kommuner med indsamlingsordning. De næste tre år bliver undersøgelsen gentaget i 46 kommuner, som har eller vil påbegynde indsamlingsordninger for plast. Målet er at få et bedre grundlag for at udveksle erfaringer mellem kommunerne om, hvordan indsamling af plast bliver optimal.

Undersøgelsens formål er at kortlægge, hvor stor en plastmængde der bliver indsamlet fra de adspurgte kommuner pr. husstand pr. år og sammenligne disse tal med den metode og de redskaber kommunen anvender.

Resultater fra de 17 udvalgte kommuner i undersøgelsen fra 2014 viser, at der i dag indsamles mellem 0,6-27,3 kg pr. husstand pr. år. Alle 17 kommuner indsamler i fast plastbeholder. Den store spredning af resultater kan bl.a. tilskrives, at ordningen i flere kommuner først er startet op inden for de sidste 3 år, og at der er store forskelle i sorteringsvejledninger. Den store spredning viser, at der er potentiale for at få mere ud af plastindsamlings ordningerne ved at lære af hinandens erfaringer.

De indsamlede resultater giver en gennemsnitlig plastmængde på 9,8 kg plast pr. husstand pr. år. Men som følge af den store spredning i undersøgelsen er det ikke muligt at give et samlet estimat på, hvor store mængder plast, der kan indsamles ved husstande i Danmark på baggrund af resultatet. Der kan således ikke udledes et landsdækkende nøgletal for kg pr. husstand.

Der er også indsamlet oplysninger om mængden af indsamlet plast på kommunernes genbrugsstationer. Undersøgelsen viser, at der i gennemsnit kan indsamles ca. 7,5 kg plast pr. husstand pr. år på genbrugspladserne.

En bedre udnyttelse af det potentiale, der er for indsamling af plast fra husholdninger, forudsætter, at der løbende sker en opfølgning på metoder og resultater. Derfor er planen at undersøgelsen skal gentages årligt de næste tre år.

Undersøgelsen er gennemført i samarbejde mellem Vestforbrænding, CLEAN, Dansk Affaldsforening og Amager Ressourcecenter. Grontmij har udført analysen.

Dine materialer kan inspirere og hjælpe andre. Obfuscated Email materialet til os, eller ring på 72 54 42 65 og hør nærmere.