Oversigt over eksisterende afsætningsmuligheder

Offentliggjort 26-08-2015

Faktaark med oversigt over eksisterende afsætningsmuligheder for plast-, metal- og organisk affald fra husholdninger.

Dette faktaark indeholder en oversigt over eksisterende afsætningsmuligheder for plast-, metal- og organisk affald fra husholdninger. Oversigten er baseret på en screening af eksisterende viden og undersøgelser samt indhentede oplysninger fra aktører på området.

Oversigten beskriver kendte muligheder for afsætning i dag, som dog ikke nødvendigvis er fuldt dækkende for alle muligheder.

Priser er ikke medtaget, da det er et konkurrenceudsat marked, og prisen derfor typisk er til forhandling.

Oversigten er udarbejdet for Miljøstyrelsen af Affaldskontoret ApS, d. 29. juni 2015.

 

Dine materialer kan inspirere og hjælpe andre. Obfuscated Email materialet til os, eller ring på 72 54 42 65 og hør nærmere.