Partnerskab for automatiske affaldssorteringsanlæg

Offentliggjort 26-08-2015
Rapport Analyse Værktøj Overblik

Notater og rapporter om rammebetingelser og grundlag for investeringer i sorteringsanlæg.

Partnerskabet er initieret og finansieret af Miljøstyrelsen. Partnerskabets væsentligste opgave i 2015 er at understøtte en fortsat dialog og erfaringsudveksling mellem de relevante aktører, og at fremskaffe ny viden, som efterspørges af partnerne og som kan understøtte beslutning om igangsættelse af større automatiske sorteringsanlæg. Alle fem regioner samt Kommunernes Landsforening deltager i partnerskabet.

På baggrund af anbefalinger fra møder med relevante aktører (teknologileverandører, kommuner, affaldsselskaber og institutioner) har der i første omgang været fokus på at afdække rammebetingelser og grundlaget for investering i centrale sorteringsanlæg. Det har resulteret i en række videnprojekter om udfordringer i relation til regulering, organisering, finansiering samt affaldsmængder og kvalitet.

På partnerskabet side finder du bl.a.:

  • Affaldssorteringsanlæg i Danmark - status juni 2015 (Notat). Dette oversigtsnotat er udarbejdet som baggrundsnotat og er første del af en kortlægning af status ift. sorteringsanlæg (hvilke aktiviteter er i gang, hvilke anlæg og selskabsdannelser planlægges, hvilke affaldstyper retter initiativerne sig mod etc.).
  • Metodenotat affaldsfraktioner (Notat). Rapporten giver et groft overslag over, hvor meget affald fordelt på hhv. erhvervsaffald og husholdningsaffald der dels allerede genanvendes, dels er til rådighed for en sorteringsproces i den enkelte kommune.
  • Oversigt over affaldsfraktioner (datafil, Excel). Dette er en datafil, som danner grundlag for notatet "Metodenotat affaldsfraktioner"

Dine links kan inspirere og hjælpe andre. Obfuscated Email dine links til os, eller ring på 72 54 42 65 og hør nærmere.