Politisk regulering og økonomiske incitamenter inden for plastaffald i Norden

Offentliggjort 26-08-2015
Rapport Analyse Overblik

Redegør for status og trends inden for håndtering af plastaffald i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

At opnå en høj kvalitet fra plastaffald og genbrugsprocesser er en stor udfordring i forhold til at lukke ressourcekredsløbet for plast.

Nedenstående rapport redegør for status og trends inden for håndtering af plastaffald i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Rapporten giver ligeledes et overblik over eksisterende virkemidler samt de primære udfordringer i forhold til udformning af politiske virkemidler for at forbedre genanvendelse af plastaffald i disse nordiske lande. Rapporten identificerer potentielle markedssvigt, som er forbundet med at lukke ressourcekredsløbet for plast. Rapporten redegør også for den samfundsøkonomiske forskning inden for området i henhold til politisk regulering, som er udformet med det formål at opnå optimale genanvendelsesrater og giver samtidig anbefalinger fra et nordisk perspektiv.

Rapporten præsenterer afslutningsvis resultater fra en undersøgelse om markedsbetingelserne for virksomhedsledere inden for genanvendelses- og plastfremstillingsindustrien i Sverige.

Rapporten er forfattet af Magnus Hennlock, Malin zu Castell-Rüdenhausen, Margareta Wahlström og Birgitte Kjær i 2015. Rapporten er udarbejdet på engelsk.

Kort omtale af rapporten kan findes her

Nøgleord: Økonomi, miljøvidenskab, bæredygtig udvikling, grøn vækst, regulering.

Dine materialer kan inspirere og hjælpe andre. Obfuscated Email materialet til os, eller ring på 72 54 42 65 og hør nærmere.