Rapporter sammenkæder udfordringer ved sortering og afsætning af træ

Offentliggjort 30-08-2017
Rapport Analyse

Mange kommuner og affaldsselskaber oplever problemer med at afsætte deres genanvendelige træ. To projekter viser sammenhængen mellem sortering og afsætning.

Projekterne viser samlet set, at der er en tæt sammenhæng mellem problemstillingerne om afsætning, kvalitetsdokumentation og sortering, herunder betegnelser som fx "rent træ", "indendørs træ" eller "træ til genanvendelse".

I dag er der store udsving i sammensætningen af det træ, som indsamles. Borgerne sorterer ikke ensartet, og træet kommer mange steder fra – eksempelvis fra små og store møbler, byggematerialer eller alverdens genstande fra borgernes hjem.

Det er med til at gøre det sværere at afsætte træet – især i udlandet – ligesom det er en udfordring at eftersortere, fordi man ikke kender kilderne til træet.

De to rapporter om henholdsvis sortering og afsætning, som Miljøstyrelsen har offentliggjort, viser denne sammenhæng.

Afsætningsmuligheder for træ

Rapporten "Afsætningsmuligheder for træ" beskriver barrierer og muligheder på markedet for affaldstræ.

Det er positivt, at borgerne i Danmark og mange andre lande udsorterer stor mængder træ til genanvendelse.

Udfordringen er, at det er svært at finde nye miljømæssigt fornuftige afsætnings- og udnyttelsesmuligheder for det indsamlede træ. Tendensen er, at aftagerne – ikke mindst i udlandet – stiller stadigt større krav til kvaliteten af det materiale, som de modtager. Dermed kommer fx trykimprægneret træ i selv små mængder til at udgøre et problem for kommuner og affaldsselskaber.

Ligeledes er borgernes motivation til at sortere formentligt tæt knyttet til, at der findes miljømæssigt fornuftige anvendelsesmuligheder for det træ, der indsamles. En løsning kunne være strammere sortering, hvilket omvendt ville reducere den genanvendelige mængde. Denne problematik arbejder flere affaldsselskaber med.

Metode til sortering af rent træ

Rapporten "Metode til sortering af rent/indendørs træ" ser nærmere på sammensætningen af det indsamlede genanvendelige træ. Resultaterne fra sorteringsundersøgelser fra forskellige dele af landet gennemgås, men da der bruges forskellige metoder til at kategorisere det indsamlede træ, er det samlede billede statistisk set usikkert.

Rapporten kommer ind på vanskelighederne ved at eftersortere genbrugspladsernes fraktion af "rent træ" (navnet varierer) med henblik på at finde et større potentiale for sekundære råvarer. Det kræver dels et kendskab til træmaterialer, dels kommer det an på afsætningskanalen, da forskellige aftagere tilsyneladende efterspørger forskellige delfraktioner af den indsamlede træfraktion.

Projektet peger på, at mere viden om det genanvendeligt træs reelle sammensætning vil gøre det lettere for mulige aftagere at vurdere, om de kan udnytte materialerne positivt i en given produktion.

Find links til rapporterne i boksen.