Retningslinjer for sortering af plast på genbrugsstationer

Offentliggjort 26-08-2015
Rapport Værktøj Analyse

Hjælp til genbrugsstationer med at indsamle plast af bedre kvalitet og i større mængder.

Formålet med retningslinjer for plastsortering på genbrugsstationer er at være ledelsen på genbrugsstationerne behjælpelig, så det er muligt at indsamle plast af bedre kvalitet og i større mængder.

Arbejdspapiret

Arbejdspapiret beskriver den metode, som er anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af retningslinjerne. Papiret præsenterer først information omkring eksisterende systemer og parter, som kan være til gavn for genbrugsstationerne i beslutningsprocessen.

For det andet beskriver arbejdspapiret vigtigheden af at forstå og kommunikere med indkøberne om forventningerne til renhed såvel som sporbarhed af plastik længere nede i værdikæden.

Dernæst præsenteres vigtigheden af god information til både personale og brugere.

Baggrundsrapporten

Baggrundsrapporten beskriver metoden, der er anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af retningslinjerne, herunder information fra eksisterende systemer og interessenter, som kan være til gavn for genbrugsstationerne i beslutningsprocessen.
Rapporten beskriver vigtigheden af at kommunikere med indkøberne om forventningerne til renhed og sporbarhed af plast længere nede i værdikæden.

Retningslinjerne

I retningslinjerne er de potentielle plastkategorier listet op og beskrevet – også med hensyntagen til potentielt farligt indhold. Ligeledes er problemstillinger, som man skal have med i betragtning, når man vælger, hvordan man tilrettelægger indsamlingen af plast på genbrugsstationer, beskrevet.

Et separat kapitel ser på, hvordan offentligheden kan være behjælpelig med sortering af plast på genbrugsstationerne.

Retningslinjerne er en del af de nordiske statsministres samlede grøn vækst initiativ “Norden – førende inden for grøn vækst”. Læs mere herom i webmagasinet “Green Growth the Nordic Way”.

Rapporten er forfattet af Lizzi Andersen, Kenneth Sandberg, Per Lundqvist og Jens Thulin i 2015. Rapporten er udarbejdet på engelsk.

Kort omtale af rapporten kan findes her.

Nøgleord: Miljø, kemikalier, klima, natur, bæredygtig udvikling, grøn vækst. 

Dine materialer kan inspirere og hjælpe andre. Obfuscated Email materialet til os, eller ring på 72 54 42 65 og hør nærmere.