Retningslinjer til øget indsamling af plastikemballage fra husholdninger

Offentliggjort 26-08-2015
Rapport Værktøj

Retningslinjer, som skal inspirere, informere og give anbefalinger til, hvordan plastikemballage fra husholdninger kan indsamles.

Formålet med retningslinjerne er at inspirere, informere og give anbefalinger til, hvordan plastikemballage fra husholdninger kan indsamles samt hvordan forskellige aspekter vedrørende indsamling af plastikemballage kan tages i betragtning uden at anbefale et bestemt indsamlingssystem frem for et andet.

De aspekter som overvejes er: indsamlede mængder, kvaliteten af de indsamlede mængder, økonomiske aspekter, serviceniveau, kommunikation og fleksibilitet. Retningslinjerne er præsenteret i et separat dokument og er baseret på nordiske erfaringer.

Arbejdspapir

Arbejdspapiret indeholder baggrundsinformation til retningslinjerne “Øget indsamling af plastikemballage fra husholdninger”.

Arbejdspapiret indeholder ligeledes flere fakta om de eksisterende indsamlingssystemer for plastikemballage fra husholdninger i de nordiske lande. Derudover findes der information om de aspekter, som overvejes i retningslinjerne. Selve retningslinjerne er præsenteret i et separat dokument.

Rapporten

Rapporten er en del af de nordiske statsministres grøn vækst initiativ “Norden – førende inden for grøn vækst”. Læs mere herom i webmagasinet “Green Growth the Nordic Way”.

Rapporten er forfattet af Anna Fråne, Åsa Stenmarck, Stefán Gíslason og Søren Løkke i 2015. Rapporten er udarbejdet på engelsk.

Kort omtale af rapporten kan findes her.

Nøgleord: Miljø, kemikalier, klima, natur, bæredygtig udvikling, grøn vækst

Dine materialer kan inspirere og hjælpe andre. Obfuscated Email materialet til os, eller ring på 72 54 42 65 og hør nærmere.