Seks faktaark fra Danmark uden affald

Offentliggjort 26-08-2015
Kommunikation Overblik

Faktaark, der giver et hurtigt overblik overressourcestrategien og status for genanvendelse af husholdningsaffald.

undefined

Faktaark: Dit og Danmarks affald

Fakta om indholdet af en almindelig skraldespand og Danmarks affaldsproduktion. 

Download Faktaark: Dit og Danmarks affald

 

Faktaark: Ressourcer på dagsordenen

Syv eksempler på, hvad der rundt om i landet gøres for at genanvende husholdningsaffald. 

Download Faktaark: Ressourcer på dagsordenen

  

Faktaark: Myter om genanvendelse

Miljøstyrelsen afliver to sejlivede myter om sortering og genanvendelse af affald.

Download Faktaark: Myter om genanvendelse

 

Faktaark: Ressourcestrategien - Mål og effekter

Oversigt over mål og forventede effekter af ressourcestrategien fra 2013.

Download Faktaark: Ressourcestrategien - Mål og effekter

 

Faktaark: Sådan fungerer genanvendelse

Se, hvilke produkter genanvendt affald kan bruges til at fremstille. Få også indblik i ressourceforbruget til forskellige hverdagsprodukter.

Download Faktaark: Sådan fungerer genanvendelse

Dine materialer kan inspirere og hjælpe andre. Obfuscated Email materialet til os, eller ring på 72 54 42 65 og hør nærmere.