Fælles vognmands-kontrakter giver lavere tømmepris

Offentliggjort 17-12-2015

Snart sætter Vestforbrænding underskrifter på nye, fælles vognmandskontrakter for indsamling af husholdningsaffald i fem af affaldsselskabets ejerkommuner. Det er med forventning om at spare penge på tømningsprisen og samtidig tilbyde kommunerne en mere ambitiøs og ensartet affaldsløsning.

undefined

Det er Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk, som geografisk ligger samlet i en ’klynge’, som fra juni 2016 deltager i den fælles indsamlingsordning.

Normalt kører vognmændene på tømmeruter afgrænset af de enkelte kommuners kommunegrænser. Med den nye vognmandskontrakt kan de nu køre på tværs af de fem kommuner. At de fem kommuner ligger samlet og er enige om valget af fremtidigt affaldssystem, gør det økonomisk fordelagtigt at samle indsamlingen af husholdningsaffald og give vognmanden mulighed for at hente stordriftsfordele.

For at udnytte sine biler optimalt har vognmændene desuden ønsket mulighed for at køre toholdsskift. Det har kommunerne imødekommet ved at udvide indsamlingsvinduet, så der kan hentes fra kl. 6 til kl. 20 på hverdage.

Tømmeprisen bliver lavere, fordi vognmændene kan lave dels en mere fleksibel ruteplanlægning, dels en mere effektiv koordinering:

"Det er vores klare overbevisning, at tømmeprisen bliver lavere, end hvis kontrakten var udbudt for en enkelt kommune," fortæller Kasper Dibbern Petersen, leder af Vestforbrændings afdeling for Kommerciel Forretningsudvikling.

Baglandets ønske bliver til virkelighed

Baggrunden for den fælles indsamlingsordning ligger to år tilbage. Vestforbrænding afviklede i 2013 en større konference under overskriften ’Synergier på Tværs’. Her var det et ønske fra ejerkommunerne, at det kommunalt ejede affaldsselskab gik foran i arbejdet med at udvikle områder, hvor de 19 ejerkommuner kunne samarbejde.

Overordnet set ønskede ejerkommunerne et tættere samarbejde omkring logistik, IT og kommunikation. Og helt konkret var det et udtalt ønske fra flere kommuner, at Vestforbrænding skulle etablere en fælles indsamlingsordning for husholdningsaffaldet med én fælles vognmandskontrakt.

To år efter konferencen har ønsket om at skabe synergier på tværs af kommunerne resulteret i en indsamlingsordning for husholdningsaffald, som i første omgang dækker fem kommuner. Vognmands-kontrakten har været i udbud hen over sommeren 2015, og man forventer at indgå kontrakt i november.

Ensartede affaldsløsninger med fleksibilitet

Med afsæt i erfaringer fra flere pilotprojekter om indsamling af kildesorteret affald ved husstanden ‒ samt flere af ejerkommunernes erfaringer med nye affaldsløsninger ‒ har Vestforbrænding og de deltagende kommuner besluttet at tilbyde indsamling af husholdningsaffald i todelte beholdere. Det betyder, at kontrakten i de fem kommuner dækker indsamling af henholdsvist rest- og madaffald, papir og plast samt metal og glas.

"Det er vores klare anbefaling til de fem kommuner, at de skal vælge de samme seks fraktioner. Vi har dog lavet udbuddet så fleksibelt, at vi også kan imødekomme individuelle ønsker om tilpassede løsninger," forklarer Kasper Dibbern Petersen.

Furesø Kommune er en af de kommuner, som muligvis vil gøre brug af denne fleksibilitet. Det er nemlig politisk uafklaret, om man ønsker at implementere indsamling af madaffald. Albertslund Kommune har også ønsket at udnytte muligheden for, at udvalgte boligområder stadig kan benytte deres gamle affaldssystem ‒ den såkaldte ’Albertslund-beholder’.

”Kommunerne kan naturligvis selv vælge, hvordan de vil indrette deres affaldsordninger ‒ hvis de vil betale for det. Men skal de opnå den størst mulige synergi, bør de tilslutte sig indsamling i todelte beholdere. Vi ved godt, at virkeligheden i kommunerne er langt mere end ren økonomi,” uddyber Kasper Dibbern Petersen.

Affaldsdatasystemet var en god medspiller

Arbejder man til dagligt med affaldsindsamling i en kommune, kender man kravet til registrering af affald i Affaldsdatasystemet for hver enkelt kommune. Dette var et af de spørgsmål, som skulle afklares forud for etableringen af den fælles indsamlingsordning.

"Faktisk havde vi troet, at det kunne blive vanskeligt at finde en model, men det viste sig, at Affaldsdatasystemet var en rigtig god medspiller," fortæller Kasper Dibbern Petersen.

Processen har gjort det tydeligt, hvor vigtigt et grundigt forarbejde er. Vestforbrænding har haft en styregruppe med kommunernes beslutningstagere (primært områdechefer), som har arbejdet ud fra den målsætning, at det handler om at komme hinanden i møde. Derfor er der indgået en del kompromisser for at opnå mest mulig ensartethed blandt kommunerne.

"Kommunerne har virkelig lagt sig i selen, for at ’Indsamling På Tværs’ har kunnet lade sig gøre. Vi vurderer, at kommunerne er enige om 90 % af ydelsen, og så er der individuelle ønsker for resten," siger Kasper Dibbern Petersen.

Andre kommuners erfaringer er værdifulde

En anden vigtig del af forberedelsen har været erfaringsindsamling fra andre kommuner. Vestforbrænding har bl.a. været i kontakt med Renosyd og flere jyske kommuner for at høre om deres erfaringer med den valgte kontrakttype. Og anbefalingen fra Vestforbrænding til andre kommuner er da også, at man meget tidligt i forløbet skal undersøge, hvilke lignende erfaringer andre har gjort sig, så man kan lære af dem.

"Set i bakspejlet ville vi have sparet en del tid, hvis vi havde været tidligere ude med at afsøge, hvilke erfaringer andre allerede havde gjort," lyder det fra Kasper Dibbern Petersen, som i samme ånd understreger, at Vestforbrænding gerne deler ud af sine erfaringer.