Bloggen på Genanvend.mst.dk

Offentliggjort 28-09-2015

Med bloggen vil vi gerne formidle, inspirere og motivere til at se nye muligheder inden for indsamling og genanvendelse.

Hvad handler bloggen om?

Husholdningsaffald: Videndelingsportalen er et af Miljøstyrelsens initiativer til at understøtte ressourcestrategiens målsætninger for genanvendelse af husholdningsaffald, herunder især dagrenovation/restaffald, organisk affald (madaffald), plast, metal, glas, papir, pap og træ.

Nye perspektiver og muligheder inden for genanvendelse: Der kommer hele tiden ny teknologi, nye initiativer, nye systemer og nye ideer, og i dagligdagen kan det være svært at holde sig orienteret og få tid til at overveje, hvilke nye muligheder der skabes af udviklingen. Med bloggen vil vi gerne inspirere og motivere læserne til at se nye muligheder ‒ både i nye og gamle initiativer.

Værdikæden/cirkulær økonomi og genanvendelse: Der er fælles strategiske interesser hos kommunerne og private aktører i øget genanvendelse, som kan tydeliggøres ‒ fx ved at formidle gode eksempler på OPP/OPI’er osv. Alle aktører i produktets (affaldets) værdikæde har en rolle for at ressourcerne kan forblive i kredsløbet – og det er en fordel at vide, hvad der sker hele vejen rundt hos hinanden, når man skal samarbejde om at optimere kredsløbene.

Kunne du tænke dig at bidrage med et blogindlæg?

Kontakt gerne vores webredaktør, hvis du er interesseret i at bidrage med et blogindlæg. Et blogindlæg kan sammenlignes med fx et læserbrev, en klumme eller en kort kronik. Miljøstyrelsens webredaktør bidrager med støtte til skrivningen efter behov.

Det spænder meget vidt, hvad en relevant baggrund kan være. Profilen på en blogger er en person med holdninger til og indsigt i et eller flere af de mange aspekter af genanvendelse af husholdningsaffald. 

Miljøstyrelsen offentliggør rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.