Få 2 mio. kroner i støtte til nye genanvendelsesprojekter

Offentliggjort 23-09-2015

Miljø- og Fødevareministeriet modtager fra 23/9 til 13/11 nye ansøgninger til kommunepuljen (Puljen til implementering af ressourcestrategien), der støtter projekter, der kan øge genanvendelse af husholdningsaffald i landets kommuner.

Interesseret i at ansøge om midler fra kommunepuljen? Så hold dig orienteret på denne side.

Puljen støtter kommunernes indsats for at genanvende mere husholdningsaffald. Puljen er et initiativ under ressourcestrategien for affaldshåndtering ’Danmark uden affald’, hvor målet er, at Danmark i 2022 skal genanvende 50 % af husholdningsaffaldet. Det er anden gang i år, at puljen åbner op for ansøgninger, hvor det i denne omgang er muligt at søge om støtte på op til 2 mio. kroner til et konkret projekt.

Du kan læse mere om puljen, hvilke projekter, der tidligere har fået støtte, og hvordan du ansøger her. Miljøstyrelsen vil afholde orienteringsmøder, hvor der vil være mulighed for at spørge ind til ansøgningsrunden. Tid og sted for møderne vil blive annonceret på hjemmesiden.

Ansøgningsfristen til puljen er fredag d. 13. november 2015 kl 16.00.

Fakta om puljen

  • Der kan søges bredt inden for puljens rammer, men Miljøstyrelsen vil se med ekstra stor interesse på projekter som omhandler:
  • Genbrugspladser og storskrald – med fokus på samarbejde med erhvervsliv om brug af genanvendte materialer fra husholdninger
  • Mere udsortering af småt og stort brændbart
  • Mere udsortering og genanvendelse af træaffald
  • Tværkommunalt samarbejde, der kan øge genanvendelsen af husholdningsaffald, fx samarbejde på afsætning og udbud, øget kvalitet af de udsorterede fraktioner og ordninger.
  • Aktivering af de forskellige digitale løsninger som kommunerne bruger til gavn for arbejdet med at øge genanvendelsen
  • Gode erfaringer fra udlandet i en dansk kontekst – f.eks. forsøg med indsamlingsløsninger, der øger udsorteringen af genanvendeligt affald.

Der kan søges om tilskud til projekter, der understøtter målet i ressourcestrategien om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet indenfor kategorierne; organisk affald, plast-, papir-, pap-, glas-, metal-, og træaffald.

Kommuner, affaldsselskaber, forsyningsselskaber, universiteter og andre højere læreanstalter, foreninger, NGO’er og privatpersoner kan alle indgå i projekter støttet af puljen. Men projektet skal være kommunalt forankret og have en kommunal medansøger.

Der kan ydes tilskud i størrelsesordenen 100.000 – 2 millioner kroner.

Det er centralt, at de erfaringer og den viden, der opnås gennem de støttede projekter, giver ny viden som andre kommuner kan bruge.

Læs mere om puljen og ansøgningsmuligheder her.