Genanvendelsesprocent op fra 62% til 66% mellem 2011 og 2013

Offentliggjort 22-09-2015

Nye tal fra Miljøstyrelsen viser, at danskerne er blevet bedre til at sende affald til genanvendelse og mindre til forbrænding.

Affaldsstatistikken 2013 beskriver, hvor meget affald der blev produceret i Danmark fordelt på typer af affald som f.eks. husholdningsaffald, bygge- og anlægsaffald og elektronikaffald, og hvordan affaldet blev behandlet.

Den samlede genanvendelsesprocent for alle affaldstyper er steget fra 62% til 66% i perioden 2011 til 2013. Alene genanvendelsesprocenten for affald fra de danske husholdninger er steget fra 37% i 2011 til 41% i 2013, hvilket viser, at ressourcerne i affaldet udnyttes bedre end hidtil.

Hovedresultater i affaldsstatistik 2013

  • Den samlede affaldsproduktion i Danmark er eksklusiv jord ca. 11,1 million tons.
  • Den samlede genanvendelsesprocent er steget fra 62% til 66% i perioden 2011-2013.
  • Den samlede genanvendelse af affald fra husholdninger er steget fra 37% i 2011 til 41% i 2013.
  • Genanvendelsesprocenten for ressourcestrategiens 2022 målsætning for syv udvalgte affaldsfraktioner fra husholdninger var i 2013 28%, hvilket er en stigning i sammenligning med 25% i 2011 og 26% i 2012.
  • Mængden af dansk produceret affald gående til forbrænding er faldet i perioden 2011 til 2013. Det skyldes hovedsageligt en fremgang i genanvendelsen af affald fra husholdninger i samme periode.
  • Import af affald til de danske forbrændingsanlæg er steget i perioden fra 2011 til 2013 fra 16.000 til 158.000 tons.
  • 66% af rensningsanlæggene spildevandsslam blev i 2013 genanvendt på landbrugsjord.
  • Detaljerede data om affald fra servicesektoren bliver for første gang nogensinde præsenteret. Sektorens samlede genanvendelsesprocent var 54% i 2013.
  • Industriens affaldsproduktion er stort set uændret i perioden 2011 til 2013

Affaldsstatistik 2013 adskiller sig fra de to foregående affaldsstatistikker ved at indeholde en forøget detaljeringsgrad af de enkelte afsnit og en forbedret datakvalitet.

Artikler på Genanvend.mst.dk

download2

> Læs rapporten her.

AC-fuldmægtig Rasmus Toft

Telefon: 72 54 42 84

E-mail: