Genanvendelsesprocent op fra 62% til 66% mellem 2011 og 2013

Offentliggjort 22-09-2015

Nye tal fra Miljøstyrelsen viser, at danskerne er blevet bedre til at sende affald til genanvendelse og mindre til forbrænding.

Affaldsstatistikken 2013 beskriver, hvor meget affald der blev produceret i Danmark fordelt på typer af affald som f.eks. husholdningsaffald, bygge- og anlægsaffald og elektronikaffald, og hvordan affaldet blev behandlet.

Den samlede genanvendelsesprocent for alle affaldstyper er steget fra 62% til 66% i perioden 2011 til 2013. Alene genanvendelsesprocenten for affald fra de danske husholdninger er steget fra 37% i 2011 til 41% i 2013, hvilket viser, at ressourcerne i affaldet udnyttes bedre end hidtil.

Hovedresultater i affaldsstatistik 2013

  • Den samlede affaldsproduktion i Danmark er eksklusiv jord ca. 11,1 million tons.
  • Den samlede genanvendelsesprocent er steget fra 62% til 66% i perioden 2011-2013.
  • Den samlede genanvendelse af affald fra husholdninger er steget fra 37% i 2011 til 41% i 2013.
  • Genanvendelsesprocenten for ressourcestrategiens 2022 målsætning for syv udvalgte affaldsfraktioner fra husholdninger var i 2013 28%, hvilket er en stigning i sammenligning med 25% i 2011 og 26% i 2012.
  • Mængden af dansk produceret affald gående til forbrænding er faldet i perioden 2011 til 2013. Det skyldes hovedsageligt en fremgang i genanvendelsen af affald fra husholdninger i samme periode.
  • Import af affald til de danske forbrændingsanlæg er steget i perioden fra 2011 til 2013 fra 16.000 til 158.000 tons.
  • 66% af rensningsanlæggene spildevandsslam blev i 2013 genanvendt på landbrugsjord.
  • Detaljerede data om affald fra servicesektoren bliver for første gang nogensinde præsenteret. Sektorens samlede genanvendelsesprocent var 54% i 2013.
  • Industriens affaldsproduktion er stort set uændret i perioden 2011 til 2013

Affaldsstatistik 2013 adskiller sig fra de to foregående affaldsstatistikker ved at indeholde en forøget detaljeringsgrad af de enkelte afsnit og en forbedret datakvalitet.

download2

> Læs rapporten her.