Godt samarbejde gav politisk opbakning

Offentliggjort 16-12-2015

Horsens Kommune rystede affaldsposen i september 2015 og indførte sortering i flere fraktioner for hele kommunen. Et godt samarbejde og løbende dialog med politikerne har betydet, at der hele vejen igennem har været politisk opbakning.

undefined

Nu sorterer familierne i Horsens Kommune – undtagen i midtbyen der først kommer med senere ‒ fire typer affald i to todelte beholdere: mad- og restaffald, papir og emballage (glas, metal og hård plast). I stedet for ugetømning skal borgerne vænne sig til 14. dags tømning. Husstandene får udleveret en køkkenspand og 200 papirsposer om året til madaffaldet.

Inddragelse og dialog med alle involverede har været en vigtig del af arbejdet med den nye ordning.

Jeg tror, et godt samarbejde i form af effektiv kommunikation og information til politikere, borgere og ledelse er halvdelen af produktet. Det er helt vildt, så vigtigt det er," fortæller Anne Dorthe Christensen, sagsbehandler i Horsens Kommunes afdeling for Affald og Trafik.

Tæt dialog med politikere gav rygstød

Allerede mens affaldsplanen 2013-2024 var under udarbejdelse blev kommunikationen til og med politikere prioriteret højt. En række politikere blev fx i udarbejdelsesfasen inviteret på en bustur rundt om i landet for at se på forskellige modtageanlæg og eksisterende sorteringsløsninger, så de ved selvsyn kunne se, at der fandtes velfungerende anlæg, man kunne sende sorteret affald til. De så fx Dansk Affald i Vojens og biogasanlægget hos Billund Vand.

På turen hjem i bussen satte affaldskontoret dem over for nogle af de dilemmaer, som de stod med, og bad politikerne om at finde den bedst mulige affaldsordning for Horsens. Det var fx spørgsmål som: Hvilke beholdertyper skal vi have i Horsens? Hvilke fraktioner skal der sorteres i?

Det fantastiske var, at de faktisk kom frem til stort set samme system, som vi var kommet frem til. Det var en rigtig god øvelse og en god måde at fortælle politikerne om de muligheder, der er, og de overvejelser som vi havde gjort os," fortæller Anne Dorthe Christensen.

Den positive effekt varer ved:

Politikerne støtter stadig op om ordningen – og vi sørger for at orientere jævnligt ved udvalgsmøderne, hvis der sker noget nyt. Alle vinder ved et godt samarbejde med politikerne og orientering af interessenterne," understreger Anne Dorthe Christensen.

Brug borgerhenvendelser til at forbedre ordningen

Borgerne blev informeret på bl.a. borgermøder og blev opfordret til at skrive høringssvar til affaldshåndteringsplanen. Affaldskontoret modtog en hel del høringssvar, som kunne bruges til at informere politikerne om borgernes holdning til sortering.

Vi har informeret borgerne løbende i processen – også før vi overhovedet vidste, præcis hvilke beholdere vi ville have. Jeg tror, at det er mere effektivt at informere løbende end at bombardere med læsestof på én gang. Desuden har den tætte kontakt med borgerne betydet, at vi har kunnet holde politikerne godt opdateret," uddyber Anne Dorthe Christensen.

Efter lanceringen har det givet reaktioner at gå fra ugetømning til 14. dags tømning og at indføre papirsposer til madaffaldet.

I hvert fald nogle af problemerne med papirsposen skyldes simpelthen, at borgerne er lige optimistiske nok. Der var fx en borger, der havde hældt fritureolie i papirsposen, og en anden havde lagt hele rå fisk i den, hvilket resulterede i ødelagte poser og maddiker i beholderen. Og det skyldes jo egentlig, at borgerne vil det så godt, men der er bare nogle ting, der ikke egner sig til papirsposen, og det skal vi være endnu bedre til at kommunikere om nu," fortæller Anne Dorthe Christensen.

Anne Dorthe Christensens råd til kollegaerne rundt om i landet er ikke at lade sig skræmme af negativ respons i starten, men at følge op på henvendelser og kritik.

Bygger på erfaringer fra resten af landet

Den nye affaldsordning bygger især på erfaringer indhentet rundt om i landet samt små lokale forsøg med omkring 20 familier.

Vi har taget det bedste fra andre kommuners ordninger og forsøg. Der er efterhånden lavet mange gode forsøg, så vi syntes ikke, det var nødvendigt at lave endnu et stort et. Vi har primært brugt vores egne små forsøg til at finde ud af, hvordan vi skulle kommunikere bedst muligt til vores borgere," forklarer Anne Dorthe Christensen.

Affaldet er efterhånden blevet hentet et par gange, og kvaliteten har fra starten været god.

Pt. har vi omkring 5 % fejlsortering på madaffaldet, og det er faktisk lavere end estimeret i forbindelse med udbuddet, så det er flot. Men på noget emballage betaler vi for ekstra sortering, så det kan godt blive bedre. Vi har lige nu problemer med plastposer i beholderen til emballage, som vi skal have løst," slutter Anne Dorthe Christensen.

Indtil videre er der ikke lavet ændringer i ordningen, men der evalueres løbende, og Anne Dorthe Christensen afviser ikke, at der kan ske ændringer, hvis det viser sig at være nødvendigt.

 

Foto: Horsens Kommune