Justering af beregningsgrundlag for genanvendelsesprocenten

Offentliggjort 22-09-2015

Metoden til at beregne genanvendelsesprocenten korrekt i forhold til målsætningen om 50 % genanvendelse er defineret i bilag 5 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 fra 2014 (Danmark uden affald).

Beregningen af genanvendelsesprocenten foregår ved at dividere den primært producerede affaldsmængde gående til genanvendelse fra de udvalgte affaldsfraktioner med den totale mængde primært producerede affald fra de udvalgte affaldsfraktioner.

Siden vejledningens offentliggørelse har Miljøstyrelsen på visse punkter besluttet at justere, hvad der skal indgå i den totale mængde primært producerede affald fra de udvalgte affaldsfraktioner:

  • Indgår: Affaldsfraktionen H29 ("øvrigt affald") inkluderes i en låst kombination med den europæiske affaldskatalogkode (EAK) 15 01 06 ("blandet emballage", dog kun affald til genanvendelse). Denne tilføjelse omfatter forskellige emballagetyper, f.eks. af metal og plast, som husholdningerne har blandet i samme affaldsbeholder.
  • Indgår: Affald fra genbrugspladser inden for de relevante affaldsfraktioner medregnes som 100 % affald fra husholdninger.
  • Indgår: Indsamlet engangspantemballage fra husholdninger indgår.
  • Indgår ikke: Affaldsmængder under EAK-gruppen 16 01 ** ("udtjente køretøjer") ekskluderes, hvis mængden er kombineret med de udvalgte affaldsfraktionskoder.

Det nye beregningsgrundlag er implementeret i den nye Affaldsstatistik 2013, som også indeholder reviderede beregninger af genanvendelsesprocenterne for 2011 og 2012. Læs mere i Affaldsstatistik 2013, kap. 5, side 43-44.

Statistikken rummer også et afsnit om, hvordan det overordnet går med at indfri 50 %-målet. Affaldsstatistik 2013 udkom d. 22/9 med opdaterede tal for 2011, 2012 og 2013 og et selvstændigt kapitel om ressourcestrategien – Danmark uden affald.