Lad os genanvende erfaringer og lære af hinanden

Offentliggjort 01-10-2015

BLOG: Kære medarbejdere i kommuner, forsyninger, affaldsselskaber og andre affaldsengagerede: Velkommen til genanvend.mst.dk.

Vi er mange over hele landet, som hver dag arbejder på, at affaldet fra danskernes hjem bliver genanvendt til nytte i nye produkter. Jeg er ikke i tvivl om, at vi kan lære meget af hinanden. Det gør vi allerede. For eksempel når vi mødes på netværksdage, til konferencer og til møder. Imens kender mange nok den tendens, at man primært får sparret med dem, som man kender i forvejen.

Arbejdet med at fremme mere og bedre genanvendelse er i gang i alle kommuner og kaster rigtig mange interessante og brugbare erfaringer af sig i øjeblikket. Derfor har vi skabt et samlingssted, hvor vi alle hurtigt, nemt og på tværs af hele landet kan dele og sparre om erfaringer med indsamling og genanvendelse: genanvend.mst.dk.

Sidste efterår var vores ressourceteam ude at spørge mange af jer om, hvordan vi fra statens side bedst kan hjælpe jer med at øge genanvendelsen af affald fra husholdninger. I efterspurgte nem og større adgang til hinandens konkrete viden og erfaring– både når I sidder med udvikling og planlægning, når nye ordninger skal rulles ud og driftes, eller når eksisterende ordninger skal optimeres.

Jeg synes, at det giver rigtig god mening, at vi øger samarbejdet og deler, spreder og udvikler vores viden om, hvad der fungerer og kan sætte skub i borgernes sorteringsiver. Både når vi mødes fysisk, men også via de virtuelle muligheder, som de fleste af os alligevel bruger i dagligdagen. Der er ingen grund til, at hver kommune bruger tid og kræfter på at opfinde sin egen dybe tallerken.

Vi har målrettet indholdet på portalen, så det spejler de behov, I fremhævede for os sidste efterår, og vi vil løbende udvikle og udvide genanvend.mst.dk på baggrund af de mange nye erfaringer om genanvendelse af husholdningsaffald, der gøres i de her år.

Rigtig god fornøjelse!

Med venlig hilsen

Claus Torp
Vicedirektør, Miljøstyrelsen