Nordjyske kommuner vælger gylden middelvej til sortering af plast og metal

Offentliggjort 10-11-2015

Der tales ofte om at samarbejde på tværs af kommunegrænserne. I Nordjylland har tre kommuner gjort alvor af snakken. Går alt efter planen, forventes det at resultere i et regionalt anlæg til sortering af plast og metal inden sommeren 2016.

undefined

Tre af ejerkommunerne bag det nordjyske affaldsselskab I/S Reno-Nord, Jammerbugt, Mariagerfjord og Aalborg, besluttede i efteråret 2014 at gå sammen om at søge Miljøstyrelsens Kommunepulje om tilskud til en forundersøgelse til et anlæg til sortering af plast og metal. De kunne nemlig se et behov for et anlæg, som inden for en overskuelig fremtid ville være i stand til at sortere plast- og metalaffaldet, og de nærliggende kommunale behandlingsanlæg er for små til at modtage affald fra andre kommuner.

"Vi har behov for en slags gylden middelvej mellem de store, nationale anlæg og de små, lokale anlæg," fortæller Dorte Ladefoged fra Aalborg Kommune, som var projektleder på projektet, der blev døbt ’Den tredje vej’.

At en sådan tredje vej var interessant for andre end de tre ejerkommuner, blev tydeligt, da man kontaktede de øvrige nordjyske kommuner. Her meldte de fleste andre kommuner og affaldsselskaber sig som deltagere i følge- og styregruppen for projektet.

Udfordringer med fejlsortering skal løses

Lige som mange andre danske kommuner havde de nordjyske kommuner især blikket rettet mod anlæg i Nordtyskland til eftersortering og behandling af det indsamlede plast. På baggrund af pilotforsøget "Fremtidsguld" med indsamling af plast og metal hos 700 husstande i Aalborg havde man erfaret, at helt op mod 40 % af plasten er fejlsorteret til en grad, så det ikke kan genanvendes og i givet fald må eftersorteres eller brændes.

"Det ville gøre ondt at sende 40 % af vores plast til forbrænding i Tyskland," siger Dorte Ladefoged. "Så derfor vil vi arbejde på dels at opnå en væsentlig bedre sortering af plasten fremadrettet, dels at kunne afsætte flere typer plast til genanvendelse."

Robotter i brug til håndsortering

Projektets følsomhedsanalyser viser, at det er antallet af ansatte på et kommende anlæg, affaldets sammensætning og kvalitet samt ikke mindst afsætningsprisen, som har afgørende betydning for økonomien i projektet.

Det projekterede anlæg indebærer en vis grad af håndsortering. I et kommende projekt vil man, i samarbejde med robotvirksomheder, undersøge mulighederne for at få robotteknologi til at klare nogle af disse opgaver.

Den blandede plast-/metalfraktion giver udfordringer i forhold til, hvor hårdt det indsamlede affald må komprimeres, da metallet godt kan pakke sig sammen om plasten. Det er et af de spørgsmål, som man i projektgruppen arbejder videre med. Bl.a. skal det undersøges, om der er mulighed for at spare nogle lange transporter ved at opballe affaldet, uden at det er komprimeret for hårdt til at kunne skilles ad igen.

Regionalt samarbejde allerede i gang

Ønsket om at etablere et regionalt samarbejde har allerede nu resulteret i konkrete tiltag for det videre arbejde.

Analyserne i projektet viste, at et kommende anlæg ville være rentabelt, hvis mindst 75 % husstandene i området leverer plast og metalaffald til anlægget. Denne opbakning har man opnået, og I/S Reno-Nord er nu i gang med at dimensionere et anlæg, som forventes at stå klar til at modtage de første læs i sommeren 2016. I takt med at flere og flere af de nordjyske kommuner indfører husstandsindsamling af plast og metal, forventer man, at endnu flere husstande vil levere affald til det kommende regionale anlæg.

Nogle af de udfordringer, som man arbejder videre med at løse, er bl.a. plastkvaliteten. Den Mariager-baserede genanvendelsesvirksomhed, Aage Vestergaard Larsen ApS, undersøger kvaliteten af det indsamlede plast fra husholdninger og mulighederne for at afsætte det. I den forbindelse er man bl.a. i gang med at se på, om det kan lade sig gøre at afsætte plasten til lokale producenter af produkter af genbrugsplast.

De nordjyske kommuner planlægger også at samarbejde om at formulere fælles sorteringskriterier og en fælles kommunikationsindsats i regionen, da man ser en klar fordel i at samarbejde på tværs af kommunegrænserne, hvis ambitionerne om øget indsamling af plast og metal skal opnås.

"Skal der ske noget nu, så må vi gøre noget regionalt," slutter Dorte Ladefoged.

Fakta

I/S Reno-Nord er ejet af Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Randers, Rebild og Aalborg kommuner. Randers er ikke længere medejer af selskabet fra 1. januar 2016.