Ny affaldsordning godt fra start i Brøndby

Offentliggjort 05-10-2015

Stram projektstyring, godt teamwork og en massiv kommunikationsindsats betød, at Brøndby Kommune kom godt fra start med en ny affaldsordning for kommunens 5.200 villaer.

I maj måned 2014 rullede Brøndby Kommune i alt ca. 16.000 nye todelte affaldsbeholdere samt 5.200 miljøbokse ud til alle kommunens villaer og rækkehuse. Og en måned senere lød startskuddet for den nyeordning, hvor borgerne som noget nyt skulle sortere deres affald i seks fraktioner i tre todelte beholdere: papir, plast, metal, glas samt mad- og restaffald.

Tilfredse borgere

Månederne op til og lige efter implementeringen var, som ventet, hektiske med en masse logistiske ender, der skulle mødes – og ikke mindst en del borgerhenvendelser, der skulle besvares. Men på trods af det store arbejdspres blev kommunen ikke ”lagt ned” af telefoner eller utilfredse borgere.

Godt to måneder efter de første beholdere blev tømt, var Brøndby Kommune inde i en normal driftssituation.

Information og dialog lige så vigtig som logistik

En af de væsentligste grunde til, at borgerne tog positivt imod den nye affaldsordning, tilskriver Brøndby Kommune selv den meget massive kommunikationsindsats, som lå til grund for ordningen – både før, under og efter implementeringen.

”Kommunikation spillede lige fra start en lige så vigtig rolle i projektplanlægningen som logistikken. Jeg mener, at det er afgørende for den positive modtagelse af de nye beholdere, at vi brugte mange kræfter på at informere i god tid, før borgerne skulle i gang med at sortere deres affald,” siger miljøchef i Brøndby Kommune, Kathleen Kjærulf.

Allerede i januar 2013 – altså knap halvandet år før den nye ordning skulle træde i kraft – gennemførte Brøndby Kommune en omfattende kommunikationsindsats i hele kommunen med borgermøder og uddeling af infomaterialer. Og et halvt år før implementeringen af den nye ordning begyndte kommunen at planlægge kommunikationsindsatsen sideløbende med den fysiske del af implementeringen. Et bærende element i hele kommunikationsstrategien var borgerinddragelse og dialog – med borgermøder, deltagelse på grundejerforeningers møder, deltagelse på Grøn Dag på genbrugsstationen etc.

”Vi har haft meget positive erfaringer med at tage dialogen med bestyrelserne i grundejerforeningerne,hvor flere af dem har fungeret som en slags ambassadører, der delte flyers ud til medlemmerne og var med til at formidle vores budskaber videre,” fortæller Mille Kofoed, projektleder for kommunikationsdelen i forbindelse med den nye affaldsordning.

God borgerkommunikation gav bedre trivsel i affaldsteamet

Brøndby Kommune undgik ikke at få flere borgerhenvendelser end sædvanlig, da de rullede de nye beholdere ud. Men henvendelserne var koncentreret til nogle få uger, fra omkring det tidspunkt hvor beholderne landede i folks forhaver til et par uger efter, at ordningen var gået i gang. En stor del af henvendelserne drejede sig primært om manglende tømninger og at få afklaret tvivlsspørgsmål, så som ”hvordan gør vi”, og ”hvornår bliver beholderne tømt”.

Miljøchefen i Brøndby Kommune, som tidligere har oplevet, hvordan blot et skift af vognmand har påvirket arbejdsklimaet i afdelingen, er ikke i tvivl om, at den store kommunikationsindsats er givet godt ud:

”Vores måde at kommunikere med borgerne på gennem aktiv dialog og en-til-en kommunikation har også betydet meget for trivslen i affaldsteamet, som trods travlhed formåede at bevare gejsten gennem hele forløbet – også når det ind imellem var tæt på at brænde på,” slutter Kathleen Kjærulf.