Nyt fra Ressourceteamet

Offentliggjort 01-10-2015

Følg med i Ressourceteamets aktuelle projekter og initiativer. Læs om kommunebesøg, seminarer om kommunepuljen, følgegrupper der skal nedsættes, KL-projekter og meget mere.

Læs om:

Velkommen til Genanvend.mst.dk!

Vi har glædet os til at lancere videndelingsportalen og nyhedsbrevet for dig.

Ressourceteamet er sat i verden for at hjælpe kommuner, forsyninger og affaldsselskaber med støtte, sparring og rådgivning for på den måde at give en hånd med at omsætte ressourcestrategiens målsætninger til lokale resultater.

Tanken med videndelingsportalen Genanvend.mst.dk og nyhedsbrevet er, at vi alle sammen kan arbejde tættere sammen, lære mere af hinanden og trække mere på hinandens styrker.

Noget af det vi fra Miljøstyrelsen kan bidrage med, er de mange relevante projektrapporter, værktøjer og andre vidensprodukter, som vi har udarbejdet. Vi har gennemgået arkivet for at finde de mest brugbare og relevante projekter og lagt meget arbejde i at formidle dem på portalen.

Vi har også gjort, hvad vi kunne for at skabe et netværksområde, der gør det nemt at få sparring og svar på sine spørgsmål fra fagfæller andre steder i landet. Vi håber, I vil bruge telefonbøgerne, materialedelingen og sparringsrummet til at udvide jeres eget netværk på tværs af hele landet.

Både portalen og nyhedsbrevet er tænkt som en åben kanal mellem alle os, der hver dag arbejder på, at mere og mere af affaldet fra danskernes hjem genanvendes. Vi vil derfor på det varmeste opfordre jer til at sende os ideer til nyheder, materiale til deling, relevante links og andet, som kan interessere, inspirere og hjælpe andre fagfæller.

Brug muligheden for at trække på Ressourceteamet

Ressourceteamets arbejde handler om at iværksætte og drive initiativer, som kan gøre en konkret og praktisk forskel for jeres arbejde med at øge genanvendelsen. Derfor lægger vi vægt på at være tilgængelige, og du er altid velkommen til at ringe eller maile til os.

Vi kommer gerne rundt i landet til sparring, faglige møder og arrangementer. Når vi gennem det seneste år har besøgt Brønderslev, Frederikshavn, Gribskov, Helsingør, Hjørring, København, Mariager, Randers, Rudersdal, Solrød, Svendborg, Tønder, Vesthimmerland og Aabenraa har vi eksempelvis haft emner som ressourceplanens konkrete initiativer, implementering af affaldsplaner og kampagneideer i forhold til udsortering af organisk affald på dagsordenen. Kerteminde har besøgt os på Strandgade i København, hvilket også er en mulighed for andre kommuner. Kontakt Alan, hvis du er interesseret i et besøg.

Justering af beregningsgrundlag for genanvendelsesprocenten

Når I ude i kommunerne beregner jeres genanvendelsesprocent, skal I være opmærksomme på, at Miljøstyrelsen har justeret beregningsgrundlaget. Det nye beregningsgrundlag er implementeret i den nye Affaldsstatistik 2013, som også indeholder reviderede beregninger af genanvendelsesprocenterne for 2011 og 2012.

Læs beskrivelsen af de konkrete ændringer i denne nyhed.

Ny oversigt over afsætning af plast, metal og organisk affald

Vi har fået udarbejdet et faktaark med en oversigt over de eksisterende afsætningsmuligheder for plast-, metal- og organisk affald fra husholdninger. Oversigten er baseret på eksisterende viden og undersøgelser samt indhentede oplysninger fra aktører på området, så den beskriver de kendte muligheder for afsætning i dag. Oversigten indeholder ikke priser, da det er svært at generalisere om pga. konkurrence, mængder, kvalitet og andre parametre.

Faktaarket giver et overblik over mulighederne, og vi håber, at det vil være jer til nytte. Find faktaarket her. Kontakt gerne Marianne B., hvis I har uddybende spørgsmål eller forslag til oversigten.

Deltagere til følgegrupper søges

Vi har i sensommeren og efteråret gennemført et udbud for at tilknytte affaldsfaglige rådgivere med ekspertise inden for bl.a. fraktionerne plast, pap, papir, glas, metal, træ og organisk affald.

Rådgiverne skal hjælpe os med at producere gode materialer, analyser og værktøjer ‒ som kan bruges i jeres konkrete arbejde. Eksempelvis skal de producere en række faktaark, som kommer godt rundt om hver af de nævnte affaldsfraktioner og forskellige tværgående affaldsfaglige emner inden for husholdningsaffald.

Til at bidrage til dette arbejde nedsætter vi en følgegruppe, som skal være med til at definere og kvalitetssikre faktaarkene. Hvis du er interesseret i at deltage i følgegruppen, kan du kontakte Alan eller Marianne B. og høre nærmere.

Projekter om husholdningsaffald sammen med KL

Vi samarbejder med KL om en række initiativer, der har med kommunernes indsamling og genanvendelse af borgernes husholdningsaffald at gøre. Det drejer sig i øjeblikket om fire projekter. KL er eksempelvis i gang med at undersøge mulighederne for at udvikle et frivilligt, fælles farve- og piktogramsystem. Ligeledes arbejder KL på en praktisk guide til kommuner, forsyninger, affalds- og boligselskaber om at bruge nudging for at øge borgernes affaldssortering.

Et tredje projekt søger at afdække, hvordan genanvendelsen kan øges igennem nye former for offentligt-privat samarbejde. Endelig gennemfører KL et projekt, der skal finde nye måder at organisere og øge genanvendelsen i sommerhusområder. Vi forventer at afslutte og offentliggøre disse projekter med udgangen af 2015.

Tre projekter med fokus på husholdningsaffald er allerede gennemført i samarbejde med KL. Find projektrapporterne her:

Goddag til nye ansigter og farvel til gamle

Til kommunikationsopgaverne med at etablere videndelingsportalen og holde den opdateret på baggrund af jeres løbende behov har vi efter en udbudsproces hyret Mathias Wulff Jensen som webredaktør og kommunikationsrådgiver. Mathias kommer fra Rostra Kommunikation A/S, hvor han bl.a. var med til at udvikle Miljøstyrelsens genanvendelses-kampagne "Kend dit affald". Mathias har skrivebord hos os på Strandgade frem til udgangen af 2017. I er velkomne til at rette alle typer henvendelser om Genanvend.mst.dk og nyhedsbrevet direkte til ham.

Marianne Ladekarl Thygesen startede som praktikant hos os d. 23. september. I de næste 8 uger skal hun bl.a. arbejde med formidling af kommunepuljen. Marianne er uddannet civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet med fokus på affaldshåndtering. Gennem sin uddannelse har hun især beskæftiget sig med reducering og genanvendelse af affald og bl.a. arbejdet med nudging og andre motivationsteorier som virkemidler.

I løbet af det sidste halve år har Ressourceteamet i øvrigt sagt farvel til Jette Justesen, der nu er afdelingsleder hos Forsyning Helsingør A/S, og Jan Graversen, der nu er ansat i Miljø- og Fødevareministeriets departement.

Og så alt det andet...

Udover ovenstående har vi naturligvis gang i mange andre projekter og opgaver. Ikke mindst de mange igangværende projekter under kommunepuljen, men også en lang række andre opgaver. De følgende er et par eksempler.

Videndelingsportalen er en stor opgave, som vi har brugt meget tid på. Der har været mange brikker, som skulle findes frem, tilpasses i større eller mindre grad og til sidst lægges frem for jer i en form, der var så brugbar og informativ som muligt.

Gennem vores deltagelse i Nordisk Affaldsgruppe under Nordisk Ministerråd har vi medvirket til at producere en række spændende rapporter, der indeholder erfaringer, løsningsforslag og retningslinjer om især indsamling og genanvendelse af plast. Find rapporterne her.

Søren har været på netværkstur i Holland, hvor virksomheder og myndigheder var inviteret til Eindhoven fra den 26. - 28. august af Innovationsnetværket RoboCluster i samarbejde med DAKOFA og det hollandske robotnetværk RoboNED. Formålet var at se den nyeste robot-teknologi beregnet til at sortere på affald. Det var et inspirerende indblik, og med den fart, der er på den teknologiske udvikling, virker det sandsynligt, at avancerede robotter, sensorer og anden ny teknologi i en ikke så fjern fremtid vil kunne stå for sorteringen på de automatiske sorteringsanlæg.

Med venlige hilsener

Alan, Anne-Mette, Linda, Marianne B, Marianne T, Mathias, Mette Marie og Søren

Find vores direkte kontaktoplysninger i telefonbogen.