Pose og spand gjorde forskellen i Hillerød

Offentliggjort 17-12-2015

Indsamling af madaffald løftede Hillerøds genanvendelsesprocent med 42 %. Hillerød Forsynings madaffaldsordning bygger bl.a. på forsøg med udlevering af poser og spande.

undefined

I 2013 lå Hillerød Kommune på en genanvendelsesprocent på 27,3 % af husholdningsaffaldet samlet set. Ifølge den vedtagne affaldsplan skal kommunen op på 50 % allerede i 2018, så det var et godt skridt på vejen, da man i 2014 begyndte at indsamle madaffald i ca. 13.000 villaer og rækkehuse. Det løftede genanvendelsesprocenten til 38,8 %, hvilket nærmer sig en fordobling.

Da den nye madaffaldsordning blev indført i 2014, byggede den bl.a. på Hillerød Forsynings erfaring med udlevering af poser og spande. Et forsøg fra det lille lokalsamfund Uvelse havde nemlig vist, at det kan være med til at bane vejen for at gøre en halvdårlig sortering mere velfungerende.

Genoplivning af en sløj indsamling af madaffald

I Uvelse havde ca. 500 husstande siden begyndelsen af 1990’erne sorteret madaffald fra til genanvendelse. Selv om man havde sorteret madaffald fra i mange år, var det relativt små mængder, der blev samlet ind, og kvaliteten af det indsamlede madaffald var ikke tilfredsstillende.

Landsbyen blev udvalgt til forsøget, fordi Hillerød Forsyning, som sammen med Vestforbrænding gennemførte forsøget, var interesserede i at blive klogere på, hvad der giver et godt resultat i driftsfasen ‒ ikke bare i lanceringsfasen.

Forsøget kørte i juli-oktober 2013 med et antal husstande i to områder i Uvelse:

  • 104 husstande i område A: Her fik husstandene kun udleveret information i form af en sorteringsguide med gode råd.
  • 87 husstande i område B: Her fik husstandene udleveret en information i form af en sorteringsguide sammen med en madspand til køkkenet med tilhørende komposterbare madaffaldsposer.

Forsøget viste, at kombinationen af information og udlevering af komposterbare poser og madaffaldsspande havde den største effekt.

Det ser ud til, at madaffaldsposens signalværdi gør, at borgerne udsorterer en bedre kvalitet af madaffald end ved brug af almindelige plastposer. Det sender nok modsætningsfyldte signaler til borgerne, hvis de ikke må lægge fx plastemballage i madaffaldet, men gerne må lægge madaffaldet i en plastpose," fortæller affaldsplanlægger Kasper Damsgaard Thomsen fra Hillerød Forsyning A/S.

Større mængder og højere kvalitet med pose

I begge områder viste før- og eftermålingerne af det indsamlede madaffald en positiv effekt på både kvalitet og mængde. Stigningen i indsamlet mængde var dog lidt større i område B, hvor forsøget ugentligt resulterede i indsamling af knap 1 kg mere, svarende til 16 %, hvor område A indsamlede godt et halvt kilo mere madaffald, svarende til en stigning på 12 %

Den største forskel på område A og B var dog på kvaliteten. Andelen af korrekt sorteret madaffald i det indsamlede madaffald steg i forsøget med 6 % i område A, hvor andelen i område B steg med 22 %.

Forsøget i Uvelse lærte os, at det giver en højere genanvendelse og bedre kvalitet at gøre det lettere for borgerne at sortere. Set i det lys kan det godt betale sig for kommunen at udlevere madaffaldsposer i stedet for at lade borgerne benytte almindelige plastposer," forklarer Kasper Damsgaard Thomsen.

Fakta: Affaldsordning i Hillerød Kommune

  • Tømning hver 14. dag
  • Madaffaldsbeholder på 140 l
  • Restaffaldsbeholder på 190 l
  • Udlevering af madaffaldsspand til køkkenet
  • Udlevering af madaffaldsposer 

Bor man i villa eller rækkehus, kan man få nye madaffaldsposer ved at sætte en tom pose i klemme i rest- og madaffaldsbeholderens låg. Når skraldemanden tømmer beholderen, lægger han en ny rulle poser.

Frasortering af madaffald er frivilligt i etageboliger. Hillerød Forsyning forventer at gøre ordningen obligatorisk for kommunens ca. 7000 etageboliger fra ultimo 2016.