Sådan får vi mere genanvendelse på genbrugspladsen

Offentliggjort 16-12-2015

Større og renere mængder genanvendeligt affald fra genbrugspladserne er i fokus for mange af de projekter, som støttes i seneste runde af kommunepuljen. Få indblik i nogle af projekterne her.

undefined

Genbrugspladserne håndterer en stor del af danskernes affald og har stor indflydelse på, hvor meget af affaldet der udsorteres til genanvendelse. Mange kommuner og forsyningsselskaber ser et stort potentiale for at udvinde flere ressourcer fra genbrugspladserne ved at forbedre og effektivisere sorteringen på genbrugspladsen.

Især containerne med småt og stort brændbart er i fokus. På Renosyd har man således konstateret, at op mod 70 % af det affald, der havner i genbrugspladsens småt eller stort brændbart, er genanvendelige fraktioner som f.eks. papir, plast og pap. Fokus på at flytte genanvendeligt affald over i beholderne med genanvendelige materialer går igen i en række af de projekter, som støttes i tredje runde af kommunepuljen.

Pladspersonalet som nøglepersoner

Eksempelvis vil AVV og Hjørring Kommune afprøve en fysisk sluse kaldet "Det Grønne Spor", hvor pladspersonale skal hjælpe borgerne med at vælge den rigtige container fra start.

Reno Djurs ønsker at styrke pladspersonalets arbejdsmetoder, motivation og dialog med brugerne. Arbejdet skal bl.a. munde ud i en guide til, hvad pladspersonalet skal kunne i fremtiden, og hvordan landets kommuner og forsyningsselskaber kan uddanne deres pladspersonale til opgaven.

Pladspersonalet er også en vigtig medspiller, når Affald & Genbrug i Assens vil se nærmere på kildesorteringen af træ på genbrugspladserne i Assens Kommune og Middelfart Kommune. Affald & Genbrug vil bl.a. udvikle en værktøjskasse med sorteringsguide og undervisningsmateriale til pladsmænd.

Den borgercentrerede genbrugsplads

I Billund Kommune tager de udgangspunkt i borgernes behov og vil udvikle en ny model for mindre, lokale genbrugspladser i mindre byer. Genbrugspladsen skal dels designes efter borgernes behov, dels udnytte metoder, der får borgerne til sortere mere og bedre og øger deres forståelse af fordelene ved genanvendelse. Borgerne vil blive inddraget i processen omkring designet og indretningen af modellen, som derefter skal testes i tre eller flere byer.

Renosyd og Skanderborg Kommune vil også tage udgangspunkt hos borgerne. De vil analysere, hvilke barrierer hos brugerne der medfører ”spild” af genanvendeligt affald på genbrugspladsen, og afprøve nye kommunikationsformer og løsninger på genbrugspladsen, som kan skabe adfærdsændringer hos borgerne.

Se flere projekter, som støttes af kommunepuljens tredje runde her.

Foto: Horsens Kommune