Skyldes fejlsortering manglende viden eller manglende motivation?

Offentliggjort 12-10-2015

Lyngby‐Taarbæk Forsynings kommunepuljeprojekt om nudging har kortlagt de "bløde" muligheder for at tilskynde borgerne til at sortere affaldet korrekt. Resultatet er inspirerende læsning for kommuner med interesse for nudging.

undefined

Fra foråret 2016 introducerer Lyngby‐Taarbæk Forsyning en udvidet affaldsordning med en ny affaldsbeholder. Forud for lanceringen ønskede forsyningen at kortlægge mulighederne for at tilskynde borgerne til at sortere affaldet korrekt med udgangspunkt i en afdækning af de udfordringer, som folk oplever, når de begynder at sortere affald.

Den nye ordning inkluderer sortering i fem fraktioner ‒ papir, glas, plast, metal og restaffald ‒ bl.a. med en helt ny firkammerbeholder. Projektets formål var derfor både at gøre udrulningen så nem som mulig for borgerne og at ruste forsyningen til hurtigt og effektivt at følge op på eventuelle problemer.

Motivationen gør forskellen

Nudging blev valgt som indgangsvinkel til at påvirke borgernes adfærd, fordi undersøgelser generelt konkluderer, at danskerne går ind for affaldssortering ‒ de skal bare have et lille puf for rent faktisk at gøre det i praksis. Sammen med The Nudging Company undersøgte forsyningen borgernes adfærd, når de sorterer affald.

"Vores undersøgelser viste, at fejlsortering typisk ikke handler om manglende viden. Borgerne er gode til at afkode materialer, og det er oftest de samme sammensatte eller specielle typer affald, som bliver fejlsorteret igen og igen. Hvis folk modsat havde været i tvivl om mange typer affald, så havde vi set en meget større spredning i forhold til fejlsortering," fortæller Frieda Molin fra The Nudging Company.

Hun mener derimod, at det handler om motivation i selve det øjeblik, hvor man står med affaldet:

"At man er enig i en norm om, at affaldssortering er godt, betyder ikke, at man konsekvent følger det i en stresset hverdag. Det kræver, at man er motiveret lige i det øjeblik. Derfor har vi prøvet at finde metoder til at skabe den motivation."

Seks tips til kunsten at puffe

Forskellige metoder blev brugt til at undersøge forløbet frem til affaldet ender i den rette beholder, og på den baggrund identificerede The Nudging Company nudging-principper for affaldssortering:

  1. Giv borgeren feedback på sin adfærd, de har brug for vejledning i gerningsøjeblikket.
  2. Fortæl, hvor godt andre gør det. Vi er tiltrukket af at følge normen.
  3. Fortæl borgerne, hvad der er på spil ‒ ikke kun hvad der er at vinde. Vi hader at tabe.
  4. Vis, hvordan borgerne faktisk allerede er i gang. Når vi føler, at vi allerede er i gang med noget, er det lettere for os at gøre endnu mere.
  5. Gør det så let og enkelt som muligt. Vi vælger tit den lette løsning, bare fordi den er let.
  6. Timing betyder (næsten) alt. Undersøg, hvornår borgerne er mest motiverede for at sortere mere.

Til hvert princip blev der efterfølgende udarbejdet forslag til konkret udmøntning i Lyngby-Taarbæk Forsynings dækningsområde.

Inspiration til andre kommuner og forsyninger

Udrulningen af den nye ordning kommer til at foregå gradvist i en lærende proces, så forsyningen har mulighed for at udnytte den løbende erfaringsopbygning. Forsyningen er allerede i gang med at bruge rapportens principper.

"Projektet har givet os en masse gode læringspunkter om, hvordan vi skal kommunikere med borgerne. Eksempelvis siger vi ikke til borgerne, at de skal 'begynde at sortere', men at de skal 'sortere lidt mere'. Det udsprang af et af principperne, fordi borgerne jo allerede sorterer via blandt andet storskraldsordningen," fortæller Anette Ansholm, projektleder i Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Projektrapporten rummer mange spændende pointer og konkrete forslag, som andre kommuner, forsyninger og affaldsselskaber sandsynligvis vil kunne lade sig inspirere af. Rapporten præsenterer også projektets undersøgelser. Rapporten kan hentes i boksen til højre.