Væk med borgernes barrierer for sortering af affald

Offentliggjort 16-12-2015

De nye kommunepuljeprojekter tager fat på borgernes fysiske, sociale og sproglige barrierer, så det bliver nemmere at sortere affald. Se mere om nogle af dem her.

undefined

For at lykkes med at sortere affald skal borgerne både have mulighed for at aflevere sit kildesorterede affald og være motiveret for at gøre det. Det lyder enkelt, men der viser sig hurtigt at være alverdens barrierer på spil i praksis.

Derfor vil flere af de projekter, som støttes i tredje runde af kommunepuljen, udvikle løsninger til, hvordan man kan overvinde de forskellige barrierer, som borgerne oplever. Projekterne tager blandt andet fat på fysiske, sproglige og sociale barrierer.

Adgang til sortering ved affaldsøer og andre øer

Københavns Kommune vil give alle borgere lige muligheder for at sortere affald. Bor man i etagebolig, skal man nemlig typisk sortere affald ved en affaldsø i gården, men de tager sjældent hensyn til tilgængeligheden for børn, handikappede, gangbesværede og ældre ‒ som udgør 20 % af borgere i København. Kommunen vil aktivere denne målgruppe og samle konkrete anbefalinger til at løse udfordringerne med tilgængelighed og sortering af affald.

Svendborg Affald og Svendborg Kommune vil arbejde med en anden slags tilgængelighed ‒ nemlig adgangen til at komme af med sit genanvendelige affald, når man bor på en ø. Projektet vil etablere en minigenbrugsstation sammen med købmanden på Drejø for at afprøve en løsning på indsamling af genanvendelige materialer i områder, som geografisk er vanskelige at komme til, og hvor forskellen er meget stor i mængde og sammensætning af affald i sommerhalvåret og i vinterhalvåret.

Fokus på motivation, forståelse og positive normer

I Hvidovre Kommune er det ord, som ikke skal stå mellem borgeren og affaldssorteringen. Kommunen vil imødegå sproglige udfordringer ved at udvikle en universel, 100 % visuel sorteringsguide, der kan forstås af alle, uanset modersmål.

I samarbejde med bl.a. KL, Det Grønne Hus og Odense Renovation vil Københavns Kommune udvikle og teste effekten af tre kommunikative indsatser, som kan bruges til at understøtte en positiv kultur i hele Danmark omkring det at sortere affald.

Fyldte beholdere er demotiverende for enhver borger, men Varde Affald og Varde Kommune vil sætte en stopper for både overfyldte beholdere og afhentning af tomme beholder ved at lade borgerne bestemme, hvornår der hentes affald. Et nyt system lader borgerne bestille tømning online.

Se flere projekter, som støttes af kommunepuljens tredje runde her.