28 ideer til bedre sortering i etageboliger

Offentliggjort 10-05-2016

Beboere i etageboliger kan udsortere mere genanvendeligt affald, og fraktionernes renhed kan blive højere. Hvordan? Se idekataloget fra Tønder Affald.

undefined

Tønder Affald har afsluttet sit kommunepuljeprojekt, der bl.a. har undersøgt, hvordan ændringer, justeringer eller tilføjelser i designet af materiel til affaldsopsamling og -indsamling kan gøre genanvendelsessystemet mere brugervenligt og dermed øge de mængder, der indsamles til genanvendelse.

Erfaringerne fra projektet viser, at det er muligt at få beboere i etageboliger til at sortere mere genanvendeligt affald fra og højne renheden af den genanvendelige fraktion. Mængden af dagrenovation faldt, og mængden af genanvendelige materialer steg. Samtidig blev renheden vurderet som tilfredsstillende.

Find løsningen sammen med boligselskabet

Konklusionen er, at den optimale affaldssorteringsløsning i den enkelte bebyggelse skal findes i tæt samarbejde med det aktuelle boligselskab, evt. ud fra en palet af løsningsmuligheder. Et forslag til en sådan palet har projektet produceret i form af et idekatalog på 34 sider med løsninger til både lejligheden og skralderummene

Projektets idékatalog indeholder beskrivelser af 28 idéer, der kan sættes i værk for at opnå øget genanvendelse og mindre fejlsortering i etageejendomme. Aktiviteterne kan sættes i værk som enkeltstående tiltag eller iværksættes som en kombination af flere.

Læs hele inspirationskataloget her, eller tag et smugkig på listen herunder.

Idéer til lejligheden

1. Beboerinddragelse ved valg af indendørs opsamlingsmateriel
2. Hjælp til opsætning af indendørs opsamlingsmateriel i lejligheden
3. Udbygning af eksisterende app med yderligere informationer
4. Håndbog til sortering
5. Information om, hvad der sker med udsorterede fraktioner
6. Information ved indflytning
7. Varierende størrelse på miljøkasse til problemaffald.

Idéer til vejen fra lejlighed til opstillingssted for opsamlingsmateriel

1. Uddannelse af ambassadører
2. Viceværtmøder
3. Remindere om korrekt sortering
4. Affaldsevents for børn og unge.

Idéer med opstillingsstedet for det udendørs opsamlingsmateriel

1. Udendørs opsamlingsmateriel med indkasthuller i låg
2. Positiv kommunikation ved sorteringsgårde
3. Indbydende sorteringsgårde
4. Indsamling af flere affaldsfraktioner
5. Etablering af byttecentral
6. Ris/ros/idé-postkasse
7. Fælles skab til miljøfarligt affald.

Idéer til både lejlighed og opstillingssted for opsamlingsmateriel

1. Ensartede farvekoder på indendørs og udendørs opsamlingsmateriel
2. Ensartet skiltning/information
3. QR-koder på det indendørs og udendørs opsamlingsmateriel
4. Konkurrence mellem etageejendomme om bedst sortering
5. Tipskupon med sorteringsspørgsmål
6. Ændre/tilpasse sorteringsvejledningen, så den målretter sig affaldsfraktioner, hvor der er konstateret tvivl om sortering
7. Ændret indsamling af farligt affald – problemaffald.

Idéer til både adgangsvej til opstillingssted og opsamlingsmateriel

1. Nemmere vej til containerne – samlet placering for containere til dagrenovation og genanvendelige fraktioner
2. Wayfinding.

Idé til lejligheden, på adgangsvejen til det udendørs opsamlingsmateriel og ved selve materiellet

1. Infobokse med fakta om genanvendelse.