Affaldsfolk giver karakterer til Ressourceteamet

Offentliggjort 16-03-2016

Ressourceteamet er sat i verden for at give affaldsfolk i den kommunale affaldssektor en hånd med at omsætte ressourcestrategiens målsætninger til mere genanvendelse af husholdningsaffald. Men kan vores målgruppe af kommuner, forsynings- og affaldsselskaber bruge os til noget?

undefined

For at få svar på det fik vi en konsulent til at evaluere os med en rundspørge til 21 repræsentanter fra branchen.

Resultatet er meget positivt, men (selvfølgelig) ikke perfekt. Vi er glade for, at de adspurgte kender Ressourceteamet, at de oplever os som tilgængelige, og at der er tilfredshed med fagligheden i den rådgivning og de initiativer, som vi sætter i gang. Det er også meget tilfredsstillende, at vores "en til en"-møder med kommuner og affaldsselskaber opleves som i øjenhøjde og som en god kilde til at få mere viden om de nationale tendenser inden for genanvendelse af husholdningsaffald. Mange ser også møderne som en god måde at komme videre med sine udfordringer.

Flere konkrete råd, tak

Samtidig viser evalueringen, at vi kan gøre mere for at støtte lokalt. Det vil vi sætte ind for at gøre.
I evalueringen efterspørges der flere gode råd i forhold til de praktiske udfordringer, som man oplever lokalt. Det er vores mål at imødekomme det ønske ved at formidle de erfaringer og råd, som kommer ud af de mange kommunepuljeprojekter, som vi har sat i søen.

De største udfordringer inden for genanvendelse af husholdningsaffald er for mange af de adspurgte organisk affald, borgernes engagement og etageejendomme. De tre emner er blandt dem, som Ressourceteamet prioriterer højt, og derfor vil vi på Genanvend.mst.dk fremadrettet kunne offentliggøre både projektmaterialer og faktaark med fokus på disse emner.

Mange af de adspurgte har desuden spørgsmål til den nationale ressourcestrategi, herunder til nuancer og vægtning i beregningen af genanvendelsesprocenten. Det er bl.a. for at hjælpe med at besvare denne type spørgsmål, at Ressourceteamet løbende holder møder med kommuner, forsyninger og affaldsselskaber. Kontakt os gerne for at booke et møde, eller henvend jer direkte med konkrete spørgsmål. Vores kontaktoplysninger står i telefonbogen.