Bliver indsamlet plast brændt i Tyskland? Nej!

Offentliggjort 28-04-2016

Giver det mening at indsamle plastaffald og sende det til oparbejdningsanlæg i Tyskland, hvor det betragtes som genanvendelse at brænde plast, der er udsorteret til brændsel? Ja, for afsætterne har sikret sig, at plasten ender som nye produkter.

undefined

Flere og flere af landets kommuner indsamler plastaffald, som efterfølgende afsættes via en mægler. Ofte kommer plasten til Tyskland, hvor reglerne for genanvendelse er anderledes.

Det har skabt bekymring: Det giver jo ikke mening at bede danskerne sortere og indsamle deres plast separat, hvis det alligevel bare køres til forbrænding i Tyskland!

Udfordringen er, at tyske anlæg betragter plast udsorteret til brændsel (RDF) som nyttiggørelse, dvs. energigenanvendelse. Løsningen er, at man som dansk afsætter stiller krav til graden af materialegenanvendelse, når man indgår kontrakt med tyske anlæg.

Bestem selv en genanvendelsesprocent

Morten Strandlod er afsætningskonsulent hos Vestforbrænding og har erfaring med afsætning til genanvendelse i Tyskland. Selv om de tyske sorteringsanlæg typisk er bygget op omkring vilkårene i det tyske producentansvarssystem, kan man i vid udstrækning få den genanvendelse, som man ønsker:

"Anlæggene sorterer normalt plasten fra den enkelte afsætter for sig selv, fordi der er forskellige krav til målbare sorteringsresultater i deres forskellige kontrakter. Derfor er det absolut muligt at stille krav om, at der skal ske en reel materialegenanvendelse ‒ og endda om, hvilken genanvendelsesprocent som man ønsker," fortæller Morten Strandlod.

Aftalen mellem afsætter og anlægget laves nemlig med udgangspunkt i en aftalt kvalitet af både det indgående plastaffald såvel som den udgående råvare.

Pris og genanvendelse hænger sammen

Vestforbrænding benyttede ALBA i Braunschweig. For at vurdere plasten fra Vestforbrænding sorterede anlægget en større mængde plast og analyserede dens fordeling mellem film/folie, PET, PP, PE, PS, andre hårde PO (kurve, spande), blandet plast, RDF og restaffald.

På den baggrund kunne ALBA give et tilbud på en sorterings- og afsætningspris med udgangspunkt i Vestforbrændings ønske om, at 75-80 % af den leverede plast gøres klar til at indgå som råvarer i nye plastprodukter.

Da markedet for genanvendelige fraktioner er internationalt, kan globale markedsforhold også komme på banen og få betydning:

"På et tidspunkt var anlægget nødt til at øge renheden af blandt andet PE og PP for at kunne sælge det videre til sine internationale kunder. Det betød, at de ikke kunne fastholde prisen på den genanvendelsesprocent, som vi ønskede. Vi valgte dog at fastholde vores genanvendelsesprocent og acceptere en mindre opjustering af prisen på omkring 10 procent," forklarer Morten Strandlod.

Vestforbrændings kontrakt indebar, at samtlige fraktioner skulle gå til materialegenanvendelse med undtagelse af RDF og frasorteret affald. På baggrund af udbud af ydelsen er Vestforbrænding pr. 1. januar 2016 skiftet til Swerec AB, der er en svensk sorteringsvirksomhed, som har garanteret 75 % genanvendelse.

Fakta

Vestforbrænding har gennem mæglerne Danbørs og Combineering opnået en del erfaringer med muligheder og vilkår for aftaler om genanvendelse af den husstandsindsamlede plast.

Vestforbrænding har sendt plast fra husholdningsaffald til det tyske sorteringsanlæg ALBA i Braunschweig. Plasten var blandet, da borgerne kan lægge såvel emner af hård plast som emner af blød plast/folie i plastbeholderen.

Plasten leveredes i baller af ca. 400 kg i hele læs af mindst 15 tons hver. Da der alt i alt ikke var tale om de store indsamlede mængder (800-1.000 tons årligt) i forhold til anlæggets kapacitet på 150.000 tons årligt, afrapporteredes sorteringsresultaterne kun 4-6 gange årligt. Dette gav en markant træghed i samarbejdsprocessen.

ALBA har vurderet, at Vestforbrændings plastaffald er sammensat som følger:

Film/folie: 24,20 %
Hård PET: 13,10 %
Hård PP: 10,30 %
Hård PE: 6,90 %
Hård PS: 0,60 %
Andre hårde PO (kurve, spande): 1,40 %
Blandet plast (småt film/folie): 23,40 %
RDF: 15,80 %
Restaffald: 4,30 %

undefined