Danmarkskort over affaldsordninger opdateres

Offentliggjort 07-04-2016

Vi indsamler i øjeblikket nye data og forventer at opdatere kortet i første halvår af 2016.

Miljøstyrelsen har fået rigtig god respons på Danmarkskortet på Genanvend.mst.dk. Kortet har som formål at give fagmedarbejdere i kommuner, forsyninger og affaldsselskaber et overblik over, hvordan udvalgte affaldsfraktioner indsamles i landets kommuner. Det formidler et overordnet billede af indsamlingen i kommunerne og udelader derfor en række detaljer om indsamlingen.

Kortets data blev indsamlet i december 2014, og derfor er der mange steder sket mindre og større ændringer. Udviklingen inden for indsamling og genanvendelse af affald i Danmark går meget hurtigt. Derfor er vi nu i gang med at indsamle nye data, så vi forventer at opdatere kortet i første halvår af 2016.

Det nye kort vil vise endnu flere detaljer om indsamlingen af genanvendeligt husholdningsaffald i Danmark end det nuværende kort. Det eksisterende kort er tilgængeligt, indtil det nye kort offentliggøres.